CERTIFICIRANI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA - RISK MANAGEMENT PROGRAM

CERTIFICIRANI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA - RISK MANAGEMENT PROGRAM

Certificirani edukacijski program za stjecanje certifikata
Certified Risk Manager

Trajanje programa
Edukacijski program se sastoji od 5 modula.

Sve radionice se održavaju u vremenu od 9:00 do 16:30 sati.

Module je moguće pohađati i zasebno.

Opis programa:
Upravljanje rizicima (Risk Management) je brzo razvijajuća disciplina, ali i središnji dio strateškog upravljanja bilo koje organizacije. Cilj upravljanja rizicima je pridružiti maksimalnu trajnu vrijednost svim aktivnostima organizacije stoga je neophodno unapređivati znanja i vještine za učinkovito upravljanje rizicima. Kroz ovaj cjeloviti edukacijski program steći ćete znanja i vještine vezane za upravljanje najznačajnijim rizicima.

Ciljevi:
Cjelovitost edukacijskog programa, dokazani stručnjaci i praktičan pristup u izvođenju programa pružaju polaznicima izuzetnu priliku za stjecanje znanja i vještina potrebnih kod upravljanja rizicima u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Metode rada:
Edukacijski program se provodi kroz predavanje, demonstracijske prikaze, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerom uz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe. Dodana vrijednost su metode i  simulacije u Excel-u koje osiguravaju jednostavniju primjenu stečenog znanja.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, kontrolingu i IT-u i ostalim odjelima koji se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljanja rizicima kroz cjelovit edukacijski program.


MODULI:

1. MODUL: DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA

2. MODUL: SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

3. MODUL: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA

4. MODUL: UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA

5. MODUL: RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA I PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA
 

ISPIT – nakon pohađanja edukacijskog programa i položenog ispita dobiva se certifikat Certified Risk Manager.

 

SADRŽAJ I RASPORED PROGRAMA

MODUL 1: DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. DAN

PRETPOSTAVKE DJELOTVORNOG UPRAVLJANJA RIZICIMA

 • Temeljne odrednice upravljanja rizicima
 • Ključni procesi upravljanja rizicima
 • Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika
 • Ovladavanje i praćenje rizika


2. DAN

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE, UPRAVLJANJE RIZICIMA I USKLAĐENOST

 • Korporativno upravljanje – Corporate governance
 • Uloga unutarnje revizije
 • GRC – Governance, risk and compliance – Korporativno upravljanje, rizici i usklađenost
 • Regulatorni zahtjevi i stajališta supervizora      
   

MODUL 2: SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

1. DAN

UPRAVLJANJE RIZICIMA U KONTEKSTU UPRAVLJANJA KVALITETOM I SUSTAVOM UNUTARNJIH KONTROLA

 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Sustav unutarnjih kontrola
 • Izrada internih akata – dokumenata kvalitete


2. DAN

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

 • Sastavnice kreditnog rizika   
 • Kreditni proces
 • Strategija zaštite od kreditnih rizika
 • Politika ispravaka vrijednosti za kreditne rizike       
   

MODUL 3: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA

1. DAN

UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZICIMA

 • Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika
 • Valutni rizik i instrumenti zaštite
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite I
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite II


2. DAN

UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI I UPRAVLJANJE BILANCOM

 • Pojam i važnost likvidnosti
 • Planiranje likvidnosti
 • Mjerenje rizika likvidnosti
 • Upravljanje bilancom   
   

MODUL 4: UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA

1. DAN

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA I

 • Operativni rizici
 • Klasifikacija operativnih rizika
 • Pokazatelji operativnih rizika
 • Prepoznavanje operativnih rizika u organizaciji


2. DAN

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA II

 • Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika
 • Upravljanje operativnim rizicima
 • Izazovi upravljanja operativnim rizicima
 • Povezanost operativnih rizika i upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću
   

MODUL 5: RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA I PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA

1. DAN

STRATEŠKI I UPRAVLJAČKI RIZICI TE RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA

 • Rizici poslovnog okruženja
 • Aktualna gospodarska kretanja i rizici poslovnog okruženja
 • Kategorizacija rizika ovisna o poslovanju organizacije  
 • Strateški, upravljački i ostali rizici


2. DAN

PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA

 • Najčešće formule koje se koriste kod upravljanja rizicima   
 • Upotreba Excel mogućnosti pri poboljšanju učinkovitosti kod upravljanja rizicima
 • Metode upravljanja rizicima i Excel
 • Monte Carlo simulacije         


 

 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije