Procesni model kontrolinga

Opis:
Procesni model kontrolinga služi za dokumentiranje, analizu i oblikovanje procesa kontrolinga, i isto tako kao potpora za raspravljanje o njima te njihovo unapređenje. Osnova procesnog modela je definicija kontrolinga prema IGC-u, povezana sa spektrom zadataka kontrolera koji proizlazi iz Misije kontrolera.

Na ovoj radionici se prikazuju sveobuhvatni poslovni procesi:
•    određivanja ciljeva,
•    planiranja i
•    upravljanja.


Procesni model kontrolinga se koristi terminologijom Rječnika za kontrolere IGC-a i temelji se na kvalitativnim standardima za kontroling DIN SPEC 1086.

Procesni model kontrolinga je hijerarhijski strukturiran. Kontroling kao proces na 1. procesnoj razini u okviru procesne sheme obuhvaća 10 glavnih procesa u kontrolingu (2. procesna razina). Procesi 1. razine se u pravilu u poslovnoj praksi označavaju kao poslovni procesi ili procesi organizacije. Na ovoj radionici će biti predstavljeni procesi kontrolinga do razine potprocesa (3. procesna razina). 

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:
•    razumiju kako koristiti standardni prikaz za procese kontrolinga
•    korištenjem procesnog modela kontrolinga brzo objasne procese u kontrolingu
•    unaprijede postojeće vlastite koncepte korištenjem procesnog modela kontrolinga.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je svima koji moraju donositi odluke važne za uspješno poslovanje:     
•    menadžmentu koji se želi upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima kontrolinga u unapređenju poslovanja
•    specijalistima u menadžmentu, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele obnoviti i proširiti svoje postojeće znanje.

Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad sa drugim polaznicima i trenerom.

Sadržaj i raspored:

Misija kontrolera i procesni model kontrolinga
•    Misija kontrolera prema IGC-u
•    Pozicioniranje kontrolinga
•    Procesni model kontrolinga
•    Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Organizacija funkcije kontrolinga i procesa kontrolinga


Glavni procesi u kontrolingu I
•    Strateško planiranje
•    Operativno planiranje i budžetiranje
•    Prognoza
•    Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Organizacija procesa poslovnog planiranja

Glavni procesi u kontrolingu II 
•    Računovodstvo troškova, učinaka i rezultata
•    Menadžersko izvještavanje
•    Projektni i investicijski kontroling
•    Upravljanje rizicima
•    Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Koncepcija sveobuhvatnog menadžerskog izvještaja

Glavni procesi u kontrolingu III
•    Funkcijski kontroling
•    Poslovno savjetovanje i rukovođenje
•    Unapređenje organizacije, procesa, instrumenata i sustava
•    Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Unapređenje procesa kontrolinga organizacijom aktivnosti prema SIPOC načelu

Edukacijski materijali:
Za polaznike su pripremljeni tiskani materijali sa radionice te „Procesni model kontrolinga“ – 
Priručnik za definiranje i oblikovanje procesa kontrolinga.Poslovna učinkovitost izdala je hrvatsko izdanje priručnika za definiranje i oblikovanje procesa kontrolinga - “Procesni model kontrolinga”, prema originalu koji je priredila International Group of Controlling (IGC).
IGC-ova radna grupa "Procesni model kontrolinga" u priručniku je razradila procese kontrolinga nužne za uspješan rad kontrolera. U priručniku je jezgrovito opisano i grafički ilustrirano deset glavnih procesa kontrolinga. Opisanim procesnim modelom kontrolinga predstavljen je okvir koji sadrži vremenski, tj. logični slijed aktivnosti u menadžerskom procesu određivanja ciljeva, planiranja i upravljanja. Procesni koraci s jedne strane služi kao predložak za oblikovanje procesa, a s druge strane služi kao pomoć rukovoditeljima i kontrolerima za preispitivanje postojećih koncepata. IGC u tome vidi važan temelj za definiranje budućih standarda u kontrolingu koji ujedno predstavljaju temelj za osiguranje kvalitete u kontrolingu.

Model kontroling procesa temelji se na hijerarhijskom modelu procesa, kao i na svjetskim standardima utvrđenim od strane IGC-a i Internationaler Controller Vereina (ICV-a).

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije