Primjena statistike u kontrolingu

Opis:
Statistika se kao znanstvena disciplina bavi organiziranim prikupljanjem, odabirom, grupiranjem, prezentiranjem te analiziranjem i interpretiranjem rezultata provedene analize. Kako bi statistika ispunila postavljene ciljeve, koriste se posebne metode i tehnike.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz primjere i rad na praktičnim vježbama sa statističkim obilježjima i njihovom organizacijom, mjerama centralne tendencije, mjerama disperzije, izradom regresijskog modela u Excel®-u i analizom trenda. Nakon završene edukacije polaznici će znati primijeniti i izračunati mjere centralne tendencije (aritmetička, harmonijska i geometrijska sredina, mod i medijan, kvantili), mjere disperzije (raspon varijacije, interkvartil i koeficijent kvartilne devijacije, srednje apsolutno odstupanje, varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije, standardizirana varijabla). Polaznici će kroz praktičnu vježbu naučiti izraditi regresijski model u Excel®-u i analizirati linearni trend te ocijeniti reprezentativnost trenda. Na temelju dobivenih rezultata bit će u stanju donijeti poslovne odluke korisne za njihovo poslovanje.

Metode rada:
Tijekom ove edukacije polaznici će kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom usvojiti sadržaje i vještine korištenja statističkih metoda u kontrolingu.

Kome je namijenjena:
Specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji te menadžerima svih razina upravljanja i svih veličina organizacija.


SADRŽAJ  RASPORED

Statistička obilježja i njihova organizacija

 • Statistička obilježja
 • Organizacija statističkih obilježja
 • Formiranje numeričkih nizova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Statistička obilježja i njihova organizacija

Mjere centralne tendencije

 • Aritmetička sredina
 • Harmonijska sredina
 • Geometrijska sredina
 • Mod i medijan
 • Kvantili

PRAKTIČNA VJEŽBA: Mjere centralne tendencije

Mjere disperzije

 • Raspon varijacije
 • Interkvartil i koeficijent kvartilne devijacije
 • Srednje apsolutno odstupanje
 • Varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije
 • Standardizirana varijabla

PRAKTIČNA VJEŽBA: Mjere disperzije

Izrada regresijskog modela u Excel®-u i analiza trenda

 • Jednostavna linearna regresija
 • Ocjena reprezentativnosti regresije
 • Koeficijent linearne korelacije
 • Korelacija ranga
 • Linearni trend
 • Ocjena reprezentativnosti trenda

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada regresijskog modela u Excel®-u i analiza trenda

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije