Prikaz rezultata analize i vizualizacija podataka

Ova radionica je 4. modul programa Certified Data Scientist.

Opis i ciljevi modula:

Cilj ove radionice je osposobljavanje polaznika za vizualnu reprezentaciju podataka te vizualno istraživanje podataka. Vježbe se rade na Microsoftovoj platformi koja je dio MS Excela te kao takva ima značajnu bazu potencijalnih korisnika i na Tableau-u alatu koji se smatra vodećim alatom u vizualizaciji podataka i vizualnom istraživanju nad podacima. Osim ovladavanja alatima u teorijskom dijelu biti će objašnjene osnove vizualne reprezentacije podataka i pravilnog odabira grafova adekvatnih za prijenos željene poruke auditoriju.

SADRŽAJ RADIONICE

1.    DAN
Power Pivot i Power BI

Upoznavanje s osnovnim pojmovima
•    Uvoz podataka iz baze podataka

Dodavanje kolona i formule nad tabelama
•    Power query alat - osnove dohvata

 Izrada tipičnih izvještaja
•    Osnove DAX formula

Time series i time intelligence formule
•    Power BI – izrada dashboarda

PRAKTIČNE VJEŽBE:
Vježbe se rade u alatima Power BI i MS Excelu. Cilj vježbi je ovladati izradom izvještaja i kreiranja modela na Microsoft Power pivot platformi (skupu alata). Ovaj dio predstavlja dio uobičajenog tabelarnog izvještavanja koje upotrebom Excela, kao sučelja za izvještavanje koje je sveprisutno u poduzećima, a u spoju sa Power pivot mogućnostima, odgovara na tipične probleme poput sporosti u kalkulaciji velikih Excel datoteka, ali i drugim izazovima u izvještavanju nad velikim količinama podataka u Excelu.

2.    DAN
Tableau, vodeći alat za vizualizaciju podataka

Uvod i opis Tableau platforme (vrste alata itd.)
•    Povezivanje sa bazama podataka

Izrada izvještaja, njihova parametrizacija
•    Izrada dashboarda

Vizualno istraživanje u podacima
•    Pravila vizualne komunikacije

Povezivanje Tableau i R Studia

PRAKTIČNE VJEŽBE:
Vježbe se rade u alatu Tableau Public, besplatnoj verziji Tableau alata. Niz vježbi ima za cilj upoznati polaznike sa Tableau-om, vodećim alatom za vizualizaciju podataka. Polaznici će samostalno izraditi niz grafova, izvještaja i dashboarda kao rezultat vježbi te se kroz rad upoznati s pojmom vizualnog istraživanja podataka. Tableau je kao alat namijenjen / zamišljen da korisnik „vidi podatke“ pa će fokus vježbi biti upravo u tom, vizualnom, konceptu. Tableau potiče kreativnost u izvještavanju i iskorak prema stvarnom razumijevanju podataka, u odnosu na uobičajeno tablično izvještavanje te će se vježbe fokusirati da polaznici razumiju kako kreativno pripremiti i prenijeti poruku proizašlu iz podataka.

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije