Porezna optimizacija

Opis:
Porezni propisi danas poduzetnicima nude razne mogućnosti poreznih olakšica i drugih ušteda u plaćanju poreza. Različiti su načini na koji se može provesti neku poslovnu transakciju odnosno organizirati poslovanje i sasvim legalno smanjiti plaćanje poreza te ostvariti poreznu uštedu. S druge strane nepoznavanje i pogrešna primjena poreznih popisa mogu dovesti do značajnih iznosa kazni koje ćete morati platiti jer ste počinili porezni prekršaj. Kako su troškovna restrukturiranja uglavnom provedena, a troškovi poslovanja smanjeni do najniže razine tako poduzetnici više nemaju rezervi za dodatno smanjenje troškova kako bi poslovni rezultat ostao isti ili bio bolji.Jedina mogućnost koja se nudi jest smanjenje porezne obveze odnosno porezna optimizacija. Ono što treba naglasiti je to da još uvijek kod domaćih poduzetnika postoje određene rezerve za dodatno i to potpuno legalno smanjenje poreznog opterećenja.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s mogućnostima ušteda koje poduzetnici mogu ostvariti u plaćanju poreza ispravno primjenjujući porezne propise kao i s rizicima nezakonite primjene propisa. Radionica je potpuno praktične prirode i sadrži osim primjera na prezentacijama i praktične vježbe kako bi materija bila što prilagođenija polaznicima i u potpunosti im razumljiva.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je članovima uprava i direktorima, voditeljima računovodstva, financijai kontrolinga, djelatnicima koji rade u poreznoj upravi, specijalistima u poreznim odjelima, analitičarima financijskih izvještaja te poreznim savjetnicima i revizorima.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Računovodstvene politike i utjecaj na poreznu osnovicu

 • Računovodstvene politike vrednovanja imovine
 • Porezni i računovodstveni aspekt politike amortizacije
 • Utjecaj politike vrijednosnih usklađenja na poreznu osnovicu
 • Utjecaj politike rezerviranja na poreznu osnovicu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktičan primjer vježbe u kojoj će se uz definirane uvjete trebati izračunati učinak računovodstvenih politika na poreznu osnovicu

 

Olakšice, oslobođenja i poticaji u funkciji porezne optimizacije

 • Olakšice s osnove obavljanja djelatnosti na određenom području
 • Porezne povlastice za poticanje ulaganja i državne potpore
 • Smanjenje porezne osnovice s osnove reinvestiranja dobiti
 • Ostala oslobođenja od plaćanja poreza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uz definirane uvjete napravit će se simulacija poreznog učinka dopuštenih olakšica, oslobođenja i poticaja i analizirati rezultate

 

Strukturiranje transakcija s ciljem porezne optimizacije

 • Porezna optimizacija prometa nekretnina
 • Porezni učinci razlika pravnog i gospodarskog vlasništva
 • Transferne cijene u funkciji porezne optimizacije
 • Korištenje statusa posrednika i komisionara u cilju porezne optimizacije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer vježbe gdje će uz definirane uvjete trebati strukturirati transakciju na način da se ostvari najveću uštedu u plaćanju poreza

 

Učinci poreznih prihoda i rashoda na rezultat

 • Privremene i stalne porezne razlike
 • Realizirani i nerealizirani dobitci
 • Razgraničavanje troškova i prihoda i učinci na rezultat
 • Stanjena kapitalizacija i učinci financiranja na rezultat

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer vježbe gdje će na osnovu definiranih uvjeta trebati utvrditi učinak stanjene kapitalizacije i troškova financiranja na poreznu osnovicu

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije