Osnove procjene vrijednosti poduzeća

Opis:
Procijeniti vrijednost poduzeća znači zapravo na temelju povijesnih podataka postaviti određene pretpostavke te izvršiti projekciju budućih poslovnih rezultata ili pak pretpostaviti pravilo jednake cijene te iskoristiti usporedive parametre drugih poduzeća kao polazišnu točku procjene vrijednosti. Iako niti jedna od raspoloživih metoda za procjenu vrijednosti poduzeća ne daje konačni odgovor, sama analiza i proces koji se pri tom vrši vrijede ponekad više od samog rezultata analize jer omogućuju vlasnicima i menadžmentu uvid o tome kako se stvara vrijednost u poduzeću i kako na nju utječu najvažniji faktori poput rasta, troška kapitala i povrata na investirani kapital.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovnim tehnikama i metodama procjene vrijednosti, potrebnim korekcijama i prilagodbom podataka iz financijskih izvještaja, ekonomskom i tržišnom evaluacijom poslovanja, evaluacijom i interpretacijom dobivenih rezultata u kontekstu šireg poslovnog okružja te specifičnostima procjene vrijednosti za pojedine sektore i vrste poduzeća.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Uvod u analizu vrijednosti poduzeća

 • Osnovne tehnike i metode procjene vrijednosti
 • Trošak kapitala (WACC) i mjere ekonomske profitabilnosti (EVA, ROIC, MVA)
 • Potrebne korekcije i preslagivanja financijskih izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izračuna WACC i ROIC

 

Metode bazirane na diskontiranim novčanim tijekovima

 • Metoda diskontiranih dividendi (DDM)
 • Metoda slobodnih novčanih tijekova (FCF)
 • Metoda rezidualnog dohotka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Procjena vrijednosti uz pomoć metode slobodnih novčanih tijekova

 

Metode relativne procjene vrijednosti

 • Pokazatelji tržišne vrijednosti i pokazatelji ukupne vrijednosti poduzeća
 • Metoda procjene na osnovu projiciranih fundamentalnih vrijednosti
 • Metoda usporedivih vrijednosti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Procjena vrijednosti uz pomoć metode usporedivih poduzeća

 

Procjena vrijednosti u širem kontekstu

 • Evaluacija i interpretacija dobivenih rezultata
 • Kvalitativni faktori procjene vrijednosti
 • Skrivena vrijednost – agresivne računovodstvene prakse
 • Specifičnosti procjena vezanih za pojedine sektore i vrste poduzeća

PRAKTIČNA VJEŽBA: Procjena vrijednosti malih privatnih poduzeća

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije