Optimizacija Excel® Solverom

Opis:
Solver (Rješavač, Optimizator) je softverski alat koji korisnicima omogućava da odrede najbolji način kako nešto napraviti u situacijama kada se ulazne varijable i ishod mogu kvantificirati.
Njegova osnovna verzija ugrađena je u MS Excel® kao dodatak (Add In), a verzije za profesionalnu upotrebu u rješavanju vrlo zahtjevnih problema su zaseban komercijalni proizvod.
Može se raditi o određivanju optimalne lokacije skladišta, optimalne količine proizvodnje pojedinog proizvoda, optimalnom raspoređivanju zaposlenika na poslove ili projekte, dodjeljivanju prostora, optimalnoj raspodjeli proračuna za investicije, optimalnom planu distribucije iz više skladišta (ili pogona) u više prodajnih mjesta, o najracionalnijem načinu izrezivanja nekog repromaterijala i sl. U svakom od navedenih problema treba na najbolji mogući način donijeti više odluka, zadovoljavajući pritom određene logičke uvjete odnosno ograničenja. Naći “najbolje” ili “optimalno” rješenje najčešće znači maksimizirati dobit, minimizirati troškove, ili postići najbolju kvalitetu uz zadana ograničenja.

Ciljevi:
Sudjelovanjem na radionici polaznici će dobiti pregled tipičnih problema optimizacije u poslovanju, kako bi ih mogli prepoznavati, strukturirati i tretirati na odgovarajući način kada se pojave u njihovom budućem poslovanju. Cilj je i usvajanje osnovnih načela i smjernica za modeliranje u Excelu®, s naglaskom na izradu modela koji je dobra podloga za optimizaciju. Polaznici će naučiti koristiti alat Excel® solver, stječući time temelje za eventualno korištenje specijaliziranih softverskih paketa za probleme većih dimenzija.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz kraće teorijsko izlaganje, demonstraciju tipičnih primjera te samostalne ili grupne praktične vježbe na računalu. 

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena analitičarima i menadžerima svih razina koji se susreću s potrebom da se planiranjem i analizom na optimalan način upotrijebe postojeći resursi, bilo da se radi o ljudskom radnom vremenu, strojnom vremenu, bilo o materijalnim ili financijskim sredstvima.

U kotizaciju edukacije uključeni su tiskani materijali i modeli u Excel®-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

Excel® modeli za optimizaciju Solverom

 • Optimizacija kao pojam
 • Tipični primjeri optimizacije u poslovanju
 • Aktiviranje Excel® Solvera i upoznavanje kroz primjer rješavanja problema optimizacije
 • Izgradnja Excel® modela – načela i upute

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Izgradnja Excel® modela za optimalan plan proizvodnje)

Linearno programiranje. Tipični primjeri

 • Problem planiranja proizvodnje
 • Problem smjese
 • Problem distribucije

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Primjeri: Pekarnica - optimizacija ponude, Minimizacija troškova dostave)

Odabir algoritma rješavanja, podešavanje postavki i analiza generiranih izvještaja

 • Pregled i tumačenje izvještaja koji se generiraju uz rješenje problema optimizacije
 • Stupanj optimalnosti dobivenog rješenja
 • Odabir algoritma (Simpleks metoda, GRG-nonlinear, Evolutionary ).
 • Primjer nelinaranog programiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Razni primjeri: Optimalan omjer mješavine, Optimalan plan oglašavanja, ... )

Primjeri cjelobrojnog programiranja

 • Cjelobrojno programiranje
 • Primjer minimiziranja ostataka materijala
 • 0-1 programiranje. Problem dodjeljivanja (raspoređivanja).

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Primjeri: Maksimiziranje zadovoljstva zaposlenika, dodjela članova projektnim timovima, optimizacija portfelja investicija, ... )
 
TRAINING COMPUTER
Za kvalitetno praćenje seminara je neophodan laptop!
 

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije