Ocjena boniteta poduzeća

Opis:
S obzirom na trenutačnu situaciju na tržištu, kao i situaciju u gospodarstvu, sve veći broj poduzetnika ima potrebu za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva kroz zajednička ulaganja, kupovine i prodaje poduzeća, kreditiranje, intervencije državnih organa u gospodarstvu i sl. Kako bi ojačali svoju pregovaračku poziciju i izbjegli moguće rizike izuzetno je važno unaprijed spoznati osobine poslovnog partnera. Jedini način da izbjegnemo rizik poslovanja s prekomjerno zaduženim partnerima je ocjena boniteta svakako prije poslovne suradnje.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s pretpostavkama i postupkom ocjene boniteta poduzeća kao i ocjene poslovanja poduzeća. Rezultat ocjene boniteta poduzeća pomaže menadžmentu i vlasnicima izabrati kvalitetnog poslovnog partnera i osigurati vremensku neograničenost poslovanja, kao i stjecanje komparativne prednosti nad konkurencijom kroz praćenje konkurentskih poduzeća i donošenje boljih strateških odluka. Sve praktične vježbe izvode se u Excel®-u na stvarnim financijskim izvještajima tvrtki čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, investitorima i investicijskim savjetnicima te specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Osnovne pretpostavke ocjene boniteta

 • Definicija, namjena i cilj ocjene boniteta
 • Postupak ocjene boniteta
 • Pravni status
 • Dokumentacijska osnova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uvjerenje u zaradu nasuprot stvarnoj zaradi – praktičan primjer

 

Povijesna analiza i strateška pozicija poduzeća

 • Korištenje izvještaja revizije
 • Definiranje vijeka ocjenjivanja
 • Horizontalna analiza
 • Vertikalna analiza
 • Izbor pokazatelja za ocjenu boniteta poduzeća

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza povijesnih podataka poduzeća “BON TT” d.o.o.– praktičan primjer


Metodologija ocjene boniteta

 • Elementi za izračunavanje pokazatelja
 • Pokazatelji likvidnosti
 • Pokazatelji zaduženosti
 • Kreditni rejting
 • Ocjene efikasnosti
 • Ocjene rentabilnosti
 • Reprodukcijska sposobnost
 • Analiza ljudskih potencijala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza pokazatelja poduzeća “BON TT” d.o.o.– praktičan primjer

 

Procjena ukupne tržišne učinkovitosti u budućnosti

 • Analiza industrijske grane
 • Porterovih 5 sila
 • PESTLE
 • SWOT
 • Kako i gdje dobiti bonitetne informacije (Fina, Poslovna Hrvatska...)
 • Bonitetne agencije
 • Završna diskusija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Ocjena boniteta poduzeća “BON BON” d.o.o. – praktičan primjer

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije