MSFI za kontrolere

Opis:
Pravilna primjena globalnog računovodstvenog jezika MSFI omogućuje organizacijama u mnogim sektorima koristi kao što su veća konzistentnost, komparabilnost i transparentnost financijskih izvještaja. Ova radionica se fokusira na MSFI za kontrolere, a polaznici će nakon radionice razumjeti kompleksna područja MSFI financijskog izvještavanja za korporativne i financijske institucije. Koristit će se stvarni primjeri i studije slučaja kako bi polaznici što bolje razumjeli bilancu, račun dobiti i gubitka, fiksnu materijalnu imovinu, transakcije najma i konsolidacije.

 
Ciljevi radionice:
Cilj radionice je razumijevanje ključnih problema raspoznavanja i mjerenja za kontrolere i MSFI financijskih izvještaja, zatim razumijevanje zakonitosti novih MSFI 9 financijskih instrumenata, kompleksnost MRS 18 raspoznavanja prihoda, primjena ključnih zakonitosti MRS 16, MRS 36 i MRS 17 te analizu i interpretaciju MSFI financijskih izvještaja.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.
 

Kome je namijenjena:
Svim novim i iskusnim korisnicima menadžerskih i financijskih računovodstvenih izvještaja; financijskim kontrolerima i financijskim direktorima, financijskim menadžerima i računovođama, internim i eksternim revizorima, korporativnim analitičarima, IT menadžerima.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Kompleksnost MSFI financijskih izvještaja

 • Razumijevanje bilance i računa dobiti i gubitka
 • Demistificiranje financijskih izvještaja
 • Ključne zakonitosti raspoznavanja prihoda

PRAKTIČNA VJEŽBA: Raspoznavanje prihoda u kompleksnim situacijama

 

Fiksna materijalna imovina

 • MRS 16
 • Transakcije sa stranom valutom
 • MSFI 5 – mjerenje imovine koja je na prodaju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena MRS 16 i MSFI 5

 

Transakcije najma

 • Razlikovanje poslovnog i financijskog najma prema MRS 17
 • Računovodstvo za transakcije najma za najmodavca i najmoprimca
 • Transakcije sale & lease back
 • Novosti za predložene promjene

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primarno prepoznavanje i naknadno mjerenje financijskog zajma

 

MSFI 10 konsolidirana financijska izvješća

 • Određivanje kontrole prema MSFI 10 konsolidiranim financijskim izvještajima
 • Vodič kroz implementaciju konsolidacije jedinica i subjekata posebne namjene
 • Pregled računovodstvenih zahtjeva

PRAKTIČNA VJEŽBA: Konsolidacija jedinica
 

*Napomena: Edukacija se izvodi na engleskom jeziku

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije