Metode transfernih cijena

Opis:
Transferne cijene najzastupljeniji su alat kada je riječ o poreznom planiranju. Njihovim postavljanjem na višu ili nižu razinu dobit se može prebaciti iz države s višom u one s nižom poreznom stopom. Osnovni cilj toga jest smanjiti plaćanje poreza na razini grupe. Na taj način direktno se utječe na visinu plaćenog poreza u državama. Države su stoga prihvatile standard ‘načela nepristrane transakcije’ koji zahtijeva da se za porezne svrhe transakcije između povezanih osoba provode po istim kriterijima (cijenama) kao da je riječ o nepovezanim osobama. U svrhu dokazivanja toga porezni propisi dopuštaju koristiti pet metoda. Sama primjena metoda je vrlo kompleksna jer svaka metoda ima svoje specifičnosti i zahtjeve, a primjena isključivo ovisi o okolnostima i vrsti transakcija. Poreznoj upravi kroz metode mora se dokazati ispravnost transfernih cijena, a porezna uprava prihvatit će dobivene rezultate jedino ukoliko su metode na ispravan način primijenjene.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s metodama transfernih cijena i načinom njihove primjene te prezentirati što sve zahtijevaju domaći porezni propisi kada je riječ o transfernim cijenama. Cilj je i kroz stvarne primjere te rad na praktičnim vježbama prikazati kako ispravno odabrati i primijeniti metode transfernih cijena. Sve praktične vježbe izvode se u Excel®-u, a temelje se na primjerima poduzeća koja posluju na tržištu Hrvatske i regije.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je menadžmentu poduzeća zaduženom za interne operacije grupe i poslovanje u regiji, voditeljima računovodstva, financija i kontrolinga, specijalistima u računovodstvu, kontrolingu, internoj reviziji, specijalistima u poreznim odjelima, analitičarima financijskih izvještaja te poreznim savjetnicima i revizorima.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Preduvjeti za primjenu metoda

 • Svrha upotrebe metoda transfernih cijena
 • Faktori koji određuju usporedivost
 • Određivanje raspona nepristrane transakcije
 • Sadržaj dokumentacije o primjeni metoda za Poreznu upravu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktičan primjer vježbe s korištenjem funkcija Excel®-a u svrhu izračuna raspona nepristrane transakcije

 

Klasične transakcijske metode

 • Osnovne značajke klasičnih metoda
 • Metoda usporedivih nekontroliranih cijena
 • Metoda preprodajnih (trgovačkih) cijena
 • Metoda dodatka na troškove

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktičan primjer vježbe gdje će po datim kriterijima trebati odabrati i ispravno primijeniti jednu od klasičnih metoda transfernih cijena

 

Metode transakcijske dobiti

 • Osnovne značajke metoda transakcijske dobiti
 • Metoda podjele dobiti
 • Metoda transakcijske neto marže
 • Analiza i odabir profitnog indikatora

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktični primjer s primjenom metode transakcijske neto marže

 

Odabir najprimjerenije metode

 • Kriteriji za odabir metode
 • Glavne prednosti i nedostaci u primjeni metoda
 • Analiza osjetljivosti rezultata kod usporedbe bruto i neto marže
 • Analiza usporedivosti (benchmark analiza)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktični primjer u kojem je potrebno izraditi analizu osjetljivosti i odabrati najprimjereniju metodu transfernih cijena

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije