Lean vizualni management kao alat kontrolinga i financija

Opis:
Jednodnevna edukacija o primjeni vizualnog managementa u financijskom sektoru predstavlja sinergiju financijskog sektora i lean metodologije upravljanja. Vizualni management je jedan od osnovnih lean alata u kojemu je cilj vizualizirati ciljeve, postignuća, probleme u poslovanju, ali i putem određenih simbola učiniti izvještaje pregledne i vizualizirati KPI. Vizualni management se primjenjuje kako bi se uvelo bolje balansiranje rada u financijama i kontrolingu te primjenom lean alata poput Kaizena, Kanbana i Heijunke organizirao tok informacija i dokumenata.

Ciljevi:
Cilj edukacije je obučiti polaznike za primjenu vizualnog managementa kao jednog od osnovnih lean alata za primjenu u financijama. Teme edukacije su osnove vizualnog managementa, načini primjene u financijama kao alat za poboljšanje izvještavanja, prezentacije izvještaja i rezultata, ali i primjena vizualnog managementa u organizaciji rada financija i kontrolinga. Polaznici edukacije će moći primijeniti stečena znanja u svakodnevnom radu sa izvještajima, prezentaciji izvještaja, vođenju odjela financija i kontrolinga i suradnji sa ostalim odjelima.

Kome je namijenjena:
Edukacija je namijenjena financijskim direktorima, voditeljima financijama i kontrolerima.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje usvajati kroz predavanje, vježbe, diskusiju s predavačem i ostalim polaznicima te primjerima iz prakse.


SADRŽAJ I RASPORED:
 

Registracija i preuzimanje materijala

Osnovni principi lean vizualnog managementa

 • Osnove vizualnog managementa
 • Principi primjene vizualnog managementa
 • Interakcija vizualnog managementa sa financijama i kontrolingom
 • Osnovni simboli vizualnog managementa

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada KPI mape

Prezentacija izvještaja i rezultata

 • Tablice vs. grafikoni
 • Korištenje boja i simbola
 • Prilagodba izvještaja vizualnom managementu
 • Primjena vizualnog managementa za komunikaciju sa upravom, suradnicima, kupcima, dobavljačima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena vizualnog managementa u svrhu prezentacije i komunikacije

Kontinuirane promjene

 • Vizualizacija problema, katalog grešaka, 5 zašto metoda, igra brojeva
 • Vizualne ploče
 • Vizualizacija efikasnosti
 • Kaizen

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada vizualne ploče

Organizacija rada u financijama i kontrolingu prema vizualnom managementu

 • Vizualizacija radnog mjesta
 • Vizualizacija standardiziranog rada
 • Vođenje projekata po A3 metodologiji
 • Primjena Heijunka i Kanban metoda u financijama i kontrolingu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Heijunka i Kanban u radnim zadacima

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije