Lean menadžment

Opis:
Upotreba Lean metoda i alata u uvjetima suvremenog poslovanja poduzećima donosi mnoge prednosti. Lean menadžment smanjuje mogućnost grešaka i zastoja u poslovanju u odnosu na tradicionalne poslovne sustave te se njegovom upotrebom nastoji stvoriti što veća vrijednost za kupce sa što manje resursa.

Ciljevi radionice:
Cilj ove radionice je:
• upoznati sudionike s Lean filozofijom, metodama i alatima
• kroz stvarne primjere i simulaciju slučaja steći iskustvo iz prve ruke
• staviti naglasak na važnost potreba kupaca, otkrivanje potencijala za poboljšanje, planiranje procesa na najpovoljniji način

Metode rada: 
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, i veliki broj samostalnih praktičnih vježbi te zajedničku diskusiju o upotrebi u praksi s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:  
Svima koji sudjeluju u donošenju složenih (višekriterijskih) poslovnih odluka, vlasnicima i menadžmentu poduzeća, voditeljima projekata te specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji.


Napomena: Edukacija se izvodi na engleskom jeziku.SADRŽAJ I RASPORED


1. DAN


Uvod u Lean filozofiju, metode i alate

• S jedne strane želi se postići upoznavanje sudionika s filozofijom kontinuiranog napredovanja i njezine dvije metode - Lean i Six Sigma
• S druge strane želi se postići upoznavanje sudionika s najvažnijim 

Lean alatima kao što su:

‒ Voice of the customer 
‒ 7 source of waste (mudas)
‒ SIPOC, Value stream mapping, Value add analysis
‒ One piece flow, RACI, Swim lane
‒ 5S, Spaghetti diagram, Layout planning
‒ Visual management
PRAKTIČNA VJEŽBA: Lean studija slučajeva s naučenim lekcijama, preprekama, za i protiv, rezultatima


Filozofija kontinuioranog napredovanja, Lean i SIX SIGMA pristup
 

• Kontinuirano napredovanje vs. big bangs
• Lean i Six Sigma pristup
• Lean i Six Sigma veze, sinergije

Uvod u Six Sigma alate

• DMAIC metoda
• SIPOC definicija procesa
• Voice of Customer
• RACI
• Fishbone

M&M studija slučajeva

• Sigma kalkulacija

Uvod u Lean alate

• Muda
• Analiza dodane vrijednosti
• Value stream mapping
• 5S
• Spaghetti diagram
• Pull principle, one piece flow
• Poka Yoke 

Prezentacija Lean projekta    


2. DAN


Studija slučajeva – vježba Lean alata


• Na CREDITSIM simulaciji sudionici mogu vježbati Lean metode i steći iskustvo iz prve ruke

• Fokus simulacije:


‒ Naglasak na važnosti potreba kupaca
‒ Otkrivanje potencijala za poboljšanje
‒ Planiranje procesa na najpovoljniji način 


Uvod u CREDITSIM studiju slučajeva    

Prvi krug simulacije


As-is analiza

• SIPOC 
• Voice of Customer
• Value Stream Mapping
• Value add and non value add processes
• Waste (Muda)

Planiranje drugog kruga

• Prikupljanje poboljšanih ideja

Drugi krug simulacije

Identifikacija problema    
• Fishbone dijagram

Planiranje trećeg kruga

• Dizajniranje procesa sa Swim lane
• Zadaci i odgovornosti s RACI matrix

Treći krug simulacije


Vrednovanje rezultata

• Kontinuirano napredovanje

 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije