Kontroling za menadžere

Opis:

U aktualnim uvjetima poslovanja, obilježenim sve izrazitijim utjecajem krize, sve češće se nameću ozbiljna pitanja o budućnosti poslovanja odnosno tržištu naših proizvoda i usluga, te tehnikama i alatima koji nam stoje na raspolaganju kako bismo uspješno odgovorili na suvremene poslovne  izazove. Temeljni preduvjet za pronalaženje prikladnih rješenja je, prije svega samo postojanje svijesti o odgovornosti za poslovanje, ali, isto tako, i optimističan pristup te proaktivno traženje  rješenja. Kontroling, partner menadžmentu u efektivnom i efikasnom upravljanju poslovanjem poduzeća, može u značajnoj mjeri pomoći u ostvarenju poslovnog uspjeha poduzeća. U partnerstvu s menadžmentom, kontroling može poduprijeti očuvanje i eventualno povećanje postojeće vrijednosti poslovanja. Pri tome se pojavljuju pitanja kao što su sljedeća:
• Je li naš kontroling u poduzeću kvalitetan – osigurava li na primjeren način podršku  menadžmentu?
• Kako menadžeri biraju kontrolere i koje su karakteristike „dobrih kontrolera“?
• Kako organizirati odnosno uvesti kontroling u poduzeće da na efektivan i efikasan način doprinosi povećanju vrijednosti poslovanja?
• Kako menadžment i kontroling surađuju na strateškim i operativnim zadacima u poslovanju?
• Koji su strategijski i operativni instrumenti za unapređenje poslovanja raspoloživi menadžmentu i kontrolingu kao podrška pri poslovnom planiranju i odlučivanju?

S obzirom da se praktične vježbe rade u Excel®-u, potrebno je da polaznici na radionici imaju vlastita prijenosna računala.


Ciljevi:
Polaznici će odgovore na ova i mnoga druga pitanja o povezanosti odnosno suradnji  menadžmenta i kontrolinga pronaći na ovoj dvodnevnoj specijalističkoj radionici kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje i veliki broj samostalnih praktičnih vježbi te zajedničku diskusiju o upotrebi u praksi s ostalim polaznicima i trenerom. 

Kome je namijenjena:
• Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
• Specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvuSARŽAJ I RASPORED

1. DAN 

UVOĐENJE I ORGANIZACIJA KONTROLINGA U PODUZEĆU

Pojam i sadržaj kontrolinga / Organizacija kontrolinga u poduzeću

• Pojam kontrolinga
• Uloga i odgovornost kontrolinga
• Predodžbe o kontrolingu i njihova organizacijska pozicija u poduzeću
• Mogući organizacijski oblici kontrolinga u poduzeću
• Prednosti i nedostaci pojedinog organizacijskog oblika kontrolinga u poduzeću

Postupak uvođenja kontrolinga u poduzeće

• Osviještenost o važnosti kontrolinga kod uprave
• Regrutiranje i školovanje kontrolera
• Informiranje o kontrolingu i njegovo prihvaćanje
• Odabir pilot projekta
• Prezentiranje rezultata pilot projekta
• Postupno formiranje stalnih radnih zadataka kontrolinga
• Usvajanje primjene cjelovitog kontroling koncepta
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza kvalitete kontrolinga u poduzeću

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada i prezentacija plana uvođenja i organizacije kontrolinga u poduzeću

STRATEŠKO I OPERATIVNO PLANIRANJE

Uvod u poslovno planiranje

• Pojam poslovnog planiranja
• Osnovni ciljevi poslovnog planiranja
• Uloga menadžmenta i kontrolinga u procesu poslovnog planiranja

Analiza poslovnog okruženja i strateški ciljevi poslovanja

• PEST(LE) analiza
• SWOT analiza
• Strateški ciljevi poslovanja

Poslovno planiranje

• Vrste poslovnih planova
• Tehnike poslovnog planiranja
• Operativni i financijski plan
PRAKTIČNA VJEŽBA: Organiziranje procesa poslovnog planiranja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje strateških ciljeva  

 

2. DAN

Strategijski instrumenti kontrolinga

• Balanced Scorecard
• Benchmarking
• Analiza potencijala
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktični primjeri za Balanced Scorecard, Benchmarking i Analizu potencijala

Operativni instrumenti kontrolinga

• ABC analiza
• XYZ analiza
• Analiza točke pokrića i kontribucijske marže
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktični primjeri za ABC analizu, XYZ analizu, Analizu točke pokrića i kontribucijsku maržu

Upravljanje troškovima u praksi

• Klasifikacija i alokacija troškova
• Modeli upravljanja troškovima
• Apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova
PRAKTIČNA VJEŽBA: Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova

Menadžerski izvještaji

• Vrste menadžerskih izvještaja
• Pravila izrade menadžerskih izvještaja
• Odgovornost za sastavljanje i korištenje menadžerskih izvještaja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskih izvještaja

 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije