Kontroling u zdravstvu

Opis:
Kontroling se u svijetu već desetljećima etablira kao neizostavna pomoć managementu bilo koje organizacije pri što preciznijem i pravodobnijem detektiranju i rješavanju različitih problema. Međutim, u hrvatskom javnom zdravstvu moderan i učinkovit kontroling još je uvijek prilično rijetka pojava, iako zdravstvene ustanove, i javne i privatne, mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem i kontinuiranom primjenom instrumenata kontrolinga. Stoga bi intenzivnija primjena kontrolinga u zdravstvu predstavljala značajno unaprjeđenje postojeće upravljačke prakse i podizanje učinkovitosti cijelog sustava. U hrvatskom zdravstvu postoji veliki prostor za poboljšanja po pitanju upravljanja poslovnim procesima, a postoji i ogromni potencijal za bolje korištenje već postojećih resursa. Koje su osnove kontrolinga u zdravstvu i kako ga najbrže i najefikasnije uvesti u svakodnevno poslovanje, možete saznati na ovoj edukaciji.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je istaknuti ulogu specijalista za kontroling u cjelokupnom poslovnom okruženju zdravstvenog sustava i potaknuti na razmišljanje o daljnjem razvoju kontrolinga u zdravstvu.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Menadžmentu i stručnjacima u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjima i zdravstvenoj administraciji, te sadašnjim i budućim rukovoditeljima i specijalistima u kontrolingu, financijama i računovodstvu u zdravstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Koncepcija kontrolinga

 • Misija kontrolera
 • Temeljna načela kontrolinga
 • Pretpostavke korištenja instrumenata kontrolinga
 • Buduća perspektiva korištenja instrumenata kontrolinga
 • Operativni i strateški izazovi poslovanja
 • Obilježja modernog kontrolera
 • Analiza potencijala kontrolera

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza kvalitete kontrolinga u poduzeću

Koristi od postojanja kontrolinga u poduzeću

 • Uloga kontrolinga u unapređenju poslovanja
 • Suradnja kontrolinga i menadžmenta
 • Sličnosti i razlike između kontrolinga i interne revizije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada godišnjeg kalendara aktivnosti kontrolera

Postupak uvođenja kontrolinga

 • Postojanje i izgradnja svijesti o važnosti postojanja kontrolinga u poduzeću
 • Primjena projektnog pristupa pri uvođenju kontrolinga
 • 7 faza uvođenja kontrolinga

PRAKTIČNA VJEŽBA: Postupak uvođenja kontrolinga u vlastito poduzeće

Mogući organizacijski oblici kontrolinga

 • Evolucijsko vs. revolucijsko organiziranje kontrolinga
 • Generacije kontrolera: predodžbe o ulozi kontrolera u poduzeću
 • Linijski, štabno, (de)centralizirano organiziran kontroling
 • Rent-a-Controller: ekonomska nužnost ili organizacijska iluzija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Pozicioniranje kontrolinga u organizacijskoj strukturi

2. DAN 

Kontroling u zdravstvu

 • Specifičnosti kontrolinga u zdravstvu
 • Temeljne strateške odrednice poslovanja u zdravstvu
 • Uloga kontrolera u zdravstvenoj ustanovi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Koncipiranje temeljnih strateških odrednica u zdravstvu

Ključni pokazatelji poslovanja u zdravstvu

 • Organizacija i financiranje hrvatskog zdravstvenog sustava
 • Odabir i korištenje ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu
 • Određivanje benchmarkinga u zdravstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktična organizacija i primjena ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu

Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja i izvještavanja u zdravstvu

 • Korisnici poslovnih informacija u zdravstvu
 • Suradnja kontrolera i vlasnika poslovnih procesa u zdravstvu
 • Unutarnji i vanjski izvori poslovnih informacija
 • Organizacija procesa planiranja i izvještavanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada kalendara planiranja i izvještavanja u zdravstvu 

Uloga kontrolera u procesu kontrole troškova u zdravstvu

 • Specifičnosti pojave i praćenja troškova u zdravstvu
 • Modeli obračuna troškova u sustavu zdravstva
 • Definiranje izvještajnog okvira i analiza ostvarenja planiranih troškova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Obračun i analiza troškova u procesima u zdravstvu

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije