Kontroling u osiguranju

Opis:
U suvremenim uvjetima poslovanja za upravljanje strateškim i operativnim poslovanjem osiguravajućeg društva nužno je poznavati koncepciju kontrolinga, moguće načine organizacije kontrolinga u osiguranju te na primjeren način vladati znanjima o ključnim pokazateljima poslovanja osiguranja. Poslovno planiranje, mjerenje ostvarenja, korištenje instrumenata kontrolinga i izvještavanje o istima predstavlja zaokružen skup aktivnosti kontrolera u osiguranju.

Ciljevi:
Upoznati osnovnu koncepciju kontrolinga u osiguranju, način planiranja i sam postupak izrade poslovnog plana, izvještavanje o ostvarenim, planskim, prognoziranim veličinama te njihovim međusobnim odstupanjima, kao i sadržaj i način korištenja strategijskih i operativnih instrumenata kontrolinga u osiguranju.

Metode rada:
Teme ove radionice bit će popraćene praktičnim primjerima i vježbama uz korištenje predložaka alata i izvještaja prikladnim za korištenje u osiguranjima.

Kome je namijenjena:
Menadžerima u osiguravajućim društvima, specijalistima u kontrolingu, računovodstvu, financijama i internoj reviziji u osiguravajućim društvima.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Koncepcija kontrolinga i specifičnost organizacije kontrolinga u osiguranju

 • Misija kontrolera
 • Temeljna načela kontrolinga
 • Mogući organizacijski oblici kontrolinga u osiguranju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza kvalitete kontrolinga u osiguranju

 

Ključni pokazatelji poslovanja osiguranja

 • Ključni pokazatelji poslovanja osiguranja
 • Odabir i korištenje ključnih pokazatelja poslovanja
 • Određivanje benchmarkinga u osiguranjima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktična organizacija i primjena ključnih pokazatelja poslovanja osiguranja

 

Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja

 • Specifičnosti uloge kontrolinga u procesu planiranja
 • Aktivnost prikupljanja podataka potrebnih za izradu poslovnog plana
 • Proces kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog planiranja
 • Aktivnosti obrade i usklađivanja prikupljenih podataka od vlasnika poslovnih procesa

PRAKTIČNA VJEŽBA: Organiziranje procesa poslovnog planiranja u osiguranju

 

Poslovno planiranje u osiguranju

 • Definiranje strateških ciljeva u osiguranju
 • FESTLE i SWOT analiza
 • Operativni i financijski plan u osiguranju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada poslovnog plana u osiguranju

 

2. DAN

Menadžersko izvještavanje u osiguranju

 • Standardni menadžerski izvještaji
 • Ad-hoc menadžerski izvještaji
 • Statički menadžerski izvještaji
 • Dinamički menadžerski izvještaji

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada cockpit menadžerskog izvještaja u Excel®-u na primjeru iz osiguranja

 

Pojmovna pojašnjenja i razgraničenja elemenata menadžerskih izvještaja

 • Odgovornost za sastavljanje i korištenje menadžerskih izvještaja
 • Poslovna područja izvještaja
 • Ciljana struktura izvještaja
 • Ciljani izgled izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskih izvještaja korištenjem naprednih Excel® funkcija na primjeru iz osiguranja

 

Odabrani instrumenti strateškog kontrolinga

 • Misija, vizija, strategija i strateški ciljevi
 • BCG matrica
 • GE-McKinsey matrica
 • Benchmarking, analiza konkurencije
 • Analiza potencijala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena odabranih instrumenata strateškog kontrolinga na primjerima iz osiguranja

 

Odabrani instrumenti operativnog kontrolinga

 • Operativni ciljevi poslovanja
 • Model analize kontribucijske marže i točke pokrića
 • Analiza i kontroling prodaje
 • Model ABC i XYZ analize
 • Vrednovanje poslovnih partnera

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena odabranih instrumenata operativnog kontrolinga na primjerima iz osiguranja

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije