Kontroling u ljudskim potencijalima

"If you can't measure it, you can't improve it."
Peter Drucker

Opis:
Uloga funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u uspješnosti poslovanja u hrvatskim poduzećima u kontinuiranom je porastu u zadnjih petnaestak godina. Najveću zaslugu za to imaju profesionalci zaposleni u tim službama i odjelima koji su kroz vlastiti razvoj i rad pokazali vlasnicima i upravama kako od kadrovskih poslova dolazi se do aktivnosti s velikom dodatnom vrijednosti i gotovo nezamjenjivim učinkom. Više nego ikad prije osobe zaposlene na pozicijama unutar funkcije upravljanja ljudskim potencijalima pohađaju i završavaju specijalističke tečajeve, magisterije i poslovne škole, proširujući svoju stručnost i povezujući razumijevanje ljudskog faktora sa zahtjevima ostalih poslovnih funkcija. Time je stvoren preduvjet za postizanje ravnopravnog odnosa s vlasnicima i upravama i ulogu strateškog partnera u poslovnim planovima poduzeća.

Ova radionica namijenjena je profesionalcima i specijalistima u upravljanju ljudskim resursima. Mjerenje učinkovitosti, osobne, timske i organizacijske, uz uporabu parametara od ključne važnosti za operativne zadatke i kompletno poslovanje sljedeći je razvojni korak za velik broj HR profesionalaca. Funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u stvari je funkcija kontrolinga procesa ljudskog kapitala. Uloga joj je pružiti sveobuhvatne informacije donositeljima odluka i na taj način utjecati na efektivnost, donošenje ispravnih odluka sa sagledanim posljedicama, i na efikasnost, ispravnu implementaciju tih odluka u svakodnevnim aktivnostima. 

Prije uvođenja sustava kontrolinga u HR i postavljanja sustava mjerenja KPI-ova, potrebno je razumjeti što, a pogotovo zašto, će se mjeriti. Različitim poduzećima u različitim industrijama drugi setovi drivera određuju uspješnost poslovanja. Radionica će osigurati argumentirani temelj za mjerenje napretka, definiranje uzroka problema i predlaganje rješenja, kao i uočavanje jazova između tvrtkinih planova i poslovne realnosti, te za benchmarking vlastite učinkovitosti u odnosu na druge subjekte u relevantnoj industriji. Također, radionica će definirati niz mjera koje su povezane s funkcijom upravljanja ljudskim potencijalima i koje proizlaze iz prepoznatih drivera te imaju velik utjecaj na ciljeve poduzeća. 

Ciljevi:
Ciljevi dvodnevnog treninga su sljedeći:
•    na organizacijskoj razini osvijestit će se potreba za efikasnijim upravljanjem dodatne vrijednosti ljudskog kapitala,
•    na procesnoj razini, kroz transfer eksplicitnog i tacitnog znanja, polaznici će naučiti kako uvesti i provoditi aktivnosti projekta pristupa kontrolinga u HR-u i kako pozitivno utjecati na kvalitete procesa i njihovih ishoda,
•    na individualnoj razini polaznici će naučiti kako mjeriti i koristiti kao podršku u odlučivanju niz KPI-ova ljudskog kapitala u različitim stupovima sustava upravljanja ljudskim potencijalom.


Koristi:
Po završetku radionice, polaznici će biti sposobni:
•    definirati ciljeve i aktivnosti strateškog pristupa funkciji HR-a,
•    pozicionirati HR aktivnosti u drivere svoje organizacije,
•    analizirati potrebu ljudskog kapitala u organizacijskom value chainu,
•    struktuirati proces određivanja KPI-ova i voditi ga kao projekt,
•    koristiti niz KPI-ova u procesima vezanim uz ljudski kapital,
•    kvantitativno izraziti i analizirati učinak aktivnosti,
•    odrediti ključne HR parametre za aktivnosti svojih odjela,
•    ojačati ulogu HR-a kao strateškog partnera u svojim organizacijama.


Metodologija:
Metodologija radionice sastoji se od sljedećeg:
1. Predavanje uz pripremljene PowerPoint™ prezentacije
2. Ciljano vođena rasprava
3. Grupne diskusije polaznika
4. Ispunjavanje radnih listova
5. Timski rad polaznika kroz rad na mini studijama slučaja i primjerima
6. Konzultantski rad predavača s polaznicima


Sadržaj i raspored:


1. DAN

1. DIO – STRATEŠKA ULOGA HR-A KROZ KONTROLING PRISTUP I UPOTREBU KPI-OVA

Razlika između taktičkog i strateškog upravljanja ljudskim potencijalima

•    Analiza organizacijske spremnosti
•    Utjecaj HR-a na poslovne rezultate
•    Rad HR-a i usklađivanje s organizacijom i podrška implementaciji poslovne strategije

Strategic alignment model
•    Pozicioniranje HR aktivnosti unutar strateškog planiranja
•    Strateški driveri i ključni faktori uspjeha
•    Potreba ljudskog kapitala u organizacijskom value chainu
•    Primarni i sekundarni stupovi sustava ljudskoga kapitala kroz uvod u skupine KPI-ova

2. DIO – UPOTREBA KPI-OVA LJUDSKOG KAPITALA KROZ PROJECT MANAGEMENT PRISTUP

Utjecaj i implikacije kontrolinga u HR-u i upotreba KPI-ova ljudskog kapitala
•    Uloga i odgovornosti voditelja projekta i članova tima
•    Projektni trokut – funkcionalnosti, resursi, vrijeme 
•    Prikupljanje i analiza projektnih zahtjeva
•    Tablica očekivanja

Definiranje strateških ciljeva i strateških tema
•    Mapiranje sustava aktivnosti
•    Struktuiranje početnih hipoteza
•    Određivanje scopea (opsega) projekta i izrada work breakdown strukture
•    Upravljanje rizicima
•    Pre-mortem pristup upravljanju projektom
•    Upravljanje stakeholderima – Uprave, funkcijski manageri i zaposlenici


2. DAN

1. DIO – KPI-OVI U STUPOVIMA HR-A

Mjere i oblici mjerenja ljudskog kapitala
•    Analiza KPI-ova u području 'Planiranje radne snage i staffing'
•    Analiza KPI-ova u području 'Obuka i razvoj'
•    Analiza KPI-ova u području 'Odnosi sa zaposlenicima'

Mjere i oblici mjerenja ljudskog kapitala
•    Analiza KPI-ova u području 'Upravljanje i mjerenje učinkovitosti'

2. DIO – ORGANIZACIJSKI RAZVOJ I DJELOVANJE HR-A KROZ UPOTREBU KPI-OVA 

Odnos kratkoročnog učinka i dugoročnih potreba kompanije
•    Odnos i uključivanje funkcijskih managera u HR odgovornosti i aktivnosti
•    Integracija i sinhroniziranje proizvoda i usluga ljudskog kapitala
•    Optimizacija procesa
•    Financijski učinak HR aktivnosti i ROI ljudskog kapitala

Strategic alignment model u praktičnoj primjeni na analizi konkretnog poslovnog izazova polaznika
•    Kombiniranje SAM-a s odabranim KPI-ovima
•   Analiza kompleksnosti mjerenja, varijacije rezultata, uzročno-posljedičnih veza, pristupa donošenja odluka i podrške poslovanju ostalim funkcijama u poduzeću

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije