Kontroling u leasingu

Opis:
Funkcije kontrolinga u današnjim uvjetima poslovanja predstavljaju alat bez kojeg nije moguće zamisliti moderno korporativno upravljanje te iste pružaju putokaz rukovodstvu za donošenje poslovnih odluka. Kako uspješno uvesti, organizirati te održavati funkcije kontrolinga u leasing društvima, ali i drugim financijskim institucijama, pitanja su na koja se neprestano traži odgovor više. Iako kontroling u leasing društvima nije obično ustrojen kao zaseban organizacijski dio, funkcije kontrolinga su najvećim dijelom prisutne u planiranju, upravljačkom računovodstvu i izvještavanju, analizi pokazatelja i profitabilnosti proizvoda i usluga.

Ciljevi:
Od izuzetne je važnosti postaviti sustav temeljem kojeg se procjenjuje učinkovitost svakog pojedinog proizvoda i usluge te odrediti rokove u kojima će isti postati profitabilni. Stoga specijalisti za kontroling moraju biti u mogućnosti prepoznati uska grla i neiskorištene resurse i dati preporuke za unapređenje poslovanja temeljem financijskih i upravljačkih izvještaja, vlastitih znanja i poznavanja tržišta, kao i ostalih raspoloživih informacija. Cilj ove specijalističke radionice je istaknuti ulogu funkcija kontrolinga u leasing društvima i potaknuti na razmišljanje o daljnjem razvoju kontrolinga te predstaviti načine mjerenja uspješnosti i profitabilnosti proizvoda i usluga.

Metode rada:
Navedene teme bit će popraćene praktičnim primjerima i vježbama uz korištenje predložaka alata i izvještaja prikladnim za korištenje u leasing društvima.

Kome je namijenjena:
Specijalistima u kontrolingu leasing društava, specijalistima u financijama i računovodstvu društava, specijalistima koji rade na poslovima plana i analize te izvršnim, financijskim i tehničkim direktorima u leasing društvima.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Specifičnosti načina organizacije funkcija kontrolinga u leasing društvima

 • Specifičnosti organizacije kontrolinga u leasing društvima
 • Mjesto kontrolinga u organizacijskoj strukturi
 • Odnos kontrolinga i drugih funkcija

 

Ključni pokazatelji poslovanja leasing društava

 • Ključni pokazatelji poslovanja
 • Odabir i korištenje ključnih pokazatelja poslovanja
 • Određivanje benchmarkinga

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktična organizacija i primjena ključnih pokazatelja poslovanja leasing društava

 

Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja i izvještavanja - I. dio

 • Specifičnosti uloge kontrolinga u procesu planiranja
 • Aktivnost prikupljanja podataka potrebnih za izradu poslovnog plana
 • Proces kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog planiranja
 • Aktivnosti obrade i usklađivanja prikupljenih podataka od vlasnika poslovnih procesa

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada poslovnog plana

 

Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja i izvještavanja - II. dio

 • Odgovornost kontrolinga za analiziranje i interpretiranje izvještaja
 • Postupak praćenja ostvarivanja planiranih veličina
 • Savjetodavna uloga kontrolinga u povećanju poslovne učinkovitosti i efikasnosti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada i analiza izvještaja na primjeru iz prakse

 

2. DAN

Uloga kontrolinga u procesu izvještavanja - I. dio

 • Unutarnji i vanjski izvori poslovnih informacija
 • Organizacija procesa izvještavanja – izvještavanje za potrebe grupe, izvještavanje za potrebe domaćeg poslovanja
 • Upravljački izvještaji – izvještavanje za potrebe grupe, izvještavanje za potrebe domaćeg poslovanja

 

Uloga kontrolinga u procesu izvještavanja - II. dio

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada upravljačkih izvještaja na primjeru iz prakse

 

Uloga kontrolinga u procesu razvoja i mjerenja profitabilnosti proizvoda i usluga - I. dio

 • Specifičnosti razvoja proizvoda i usluga u leasing društvima
 • Planiranje resursa za razvoj proizvoda i usluga
 • Definiranje izvještajnog okvira i analiza ostvarenja planiranih rezultata za novi proizvod

PRAKTIČNA VJEŽBA: Razvoj proizvoda na primjeru iz prakse

 

Uloga kontrolinga u procesu razvoja i mjerenja profitabilnosti proizvoda i usluga - II. dio

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun profitabilnosti i učinkovitosti proizvoda i usluga na primjeru iz prakse

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije