Kontroling rizika

Opis:
U okruženju iznimno složenih i povezanih financijskih tržišta, minimiziranje rizika i izbor uspješne strategije upravljanja ključnim parametrima poslovanja postaju osnovni čimbenici kvalitete poslovnih organizacija. Danas sve više sazrijeva spoznaja da kvalitetno poslovanje podrazumijeva procjenu rizika kojim je poslovanje poduzeća izloženo i poduzimanje adekvatnih radnji u cilju zaštite od istih. Posljednjih godina poseban utjecaj na poslovanje poduzeća imao je tržišni rizik te potreba za zaštitom od istoga postaje sve bitnija.

Ciljevi:
Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju opisati osnovne tržišne rizike kojima je suvremeno poduzeće svakodnevno izloženo. Također će se upoznati s više i manje složenim instrumentima zaštite, njihovim karakteristikama i metodama primjene u većini tržišno uvjetovanih situacija. Navedeno će im omogućiti jednostavniji i ispravniji odabir kod potencijalne primjene potrebnih metoda zaštite. Putem naučenog bit će u mogućnosti uspješno sačuvati cash flow iz osnovnog poslovanja i omogućiti da se poduzeće fokusira na obavljanje core djelatnosti čemu bi svaka i trebala težiti.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Menadžerima svih razina upravljanja i svih veličina organizacija, korporativnim rizničarima, voditeljima/direktorima funkcije financija i računovodstva (CFO-ima), voditeljima/direktorima funkcije organizacije (COO-ima), voditeljima/direktorima funkcije interne revizije

 

SADRŽAJ I RASPORED

Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika

 • Financijska matematika – baza za izračune vezane na instrumente zaštite
 • Financijski rizici – valutni, kamatni i rizik promjene cijene financijskih instrumenata
 • VAR - mjera finacijskog rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena kamatnog računa, diskontiranja i ukamaćivanja u svakodnevnom poslovanju i identificiranju potencijalnih rizika poslovanja. Primjena VAR-a u svakodnevnom poslovanju

 

Valutni rizik i instrumenti zaštite

 • Tržište valuta
 • FX spot, FX forward i FX Swap
 • Metode zaštite

PRAKTIČNA VJEŽBA: FX spot, FX forward i FX Swap kao instrument zaštite od valutnog rizika

 

Kamatni rizik i instrumenti zaštite I

 • Kamatno tržište
 • Kamatni Swap kao instrument zaštite
 • Metode zaštite i utjecaj tržišta na odabrane metode

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kamatni swap kao instrument zaštite od kamatnog rizika

 

Kamatni rizik i instrumenti zaštite II

 • Opcije – definicija i osnovna primjena
 • Kamatne opcije kao instument zaštite
 • Metode zaštite i utjecaj tržišta na odabrane metode

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kamatne opcije kao instrument zaštite od kamatnog rizika

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije