Konsolidacija financijskih izvještaja

Ciljevi :

 • Upoznati osnove izrade konsolidirane bilance i izvještaja o dobiti,
 • Upoznati različite metode konsolidacije te učinak pojedine metode na izvješteni financijski rezultat i financijski položaj,
 • Upoznati računovodstveno evidentiranje poslovnih spajanja (izračun goodwill-a, međukompanijske i konsolidacijske eliminacije),
 • Upoznati specifičnosti konsolidiranih u odnosu na odvojene financijske izvještaje (transakcije s povezanim osobama, poslovni segmenti, prestanak poslovanja dijela grupe itd.)

Kome je namijenjena:

Računovođama, specijalistima u kontrolingu, reviziji i financijama.

SADRŽAJ I RASPORED:
1. DAN
Obveznici i metode konsolidacije financijskih izvještaja

 • Obveznici izrade konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Metode konsolidacije
 • Osnove konsolidacije – usporedni prikaz različitih metoda konsolidacije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje obveznika i metode konsolidacije te izrada jednostavne konsolidirane bilance i izvještaja o dobiti 

Konsolidacija bilance 

 • Izračun udjela u neto imovini podružnice
 • Izračun goodwill-a (osnovni)
 • Izračun manjinskog interesa
 • Eliminacija međukompanijskih transakcija i konsolidacijske eliminacije u bilanci

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada konsolidirane bilance

Konsolidirani izvještaj o dobiti i izvještavanje transakcija s povezanim osobama 

 • Konsolidacija prihoda i rashoda
 • ​Eliminacija međukompanijskih transakcija i konsolidacijske eliminacije u izvještaju o dobiti
 • Manjinski interes u izvještaju o dobiti
 • Objavljivanje transakcija s povezanim osobama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada konsolidiranog izvještaja o dobiti i objava transakcija s povezanim osobama

Povezana društva i zajedničke operacije

 • Računovodstvo ulaganja u povezana društva
 • Metoda udjela
 • Međukompanijske transakcije i dividenda

PRAKTIČNA VJEŽBA: Konsolidacija metodom udjela

2. DAN

MSFI 3 Poslovna spajanja

 • Knjigovodstvo spajanja
 • Izračun fer vrijednosti kod pripajanja i goodwill
 • Alokacija kupovne cijene (engl. purchase price allocation)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada početne bilance, alokacije kupovne cijene i izvještaj o dobiti za 1. godinu nakon poslovnog spajanja

Kompleksne grupe

 • Vertikalne i miješane grupa
 • Postepene akvizicije
 • Strane valute

PRAKTIČNA VJEŽBA: Knjigovodstvo i izvještavanje kompleksnih grupa i tečajne razlike u konsolidaciji

Reorganizacija grupe

 • Razlozi reorganizacije grupe
 • Prodaja cjelokupnog udjela
 • Prodaja dijela udjela

PRAKTIČNA VJEŽBA: Knjigovodstvo i izvještavanje prodaje udjela

MSFI 8: Poslovni segmenti 
MSFI 5: Dugotrajna im. namijenjena prodaji i prestanak poslovanja

 • Određivanje segmenata
 • Imovina namijenjena prodaji
 • Dio poslovanja s kojim se prestaje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Prikaz poslovnih segmenata, imovine namijenjene prodaji i dijela poslovanja s kojim se prestaje u konsolidiranim financijskim izvještajima

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije