Koncepcija sadržaja i strukture menadžerskih izvještaja

Ova dvodnevna radionica je I. modul programa 
Certified Management Reporting Specialist I Certificirani specijalist za menadžersko izvještavanje

Opis:
Uzrok nedovoljnog korištenja menadžerskih izvještaja može biti u kvaliteti izvještaja, ali isto tako i samoj poslovnoj konstituciji poduzeća koja je određena postojećom strategijom poduzeća, poslovnim procesima, informatičkom podrškom poslovanju, raspoloživim znanjem o kontrolingu i sl. Kod sastavljanja menadžerskih izvještaja vrijedi princip “manje je bolje”. Menadžeri pate od nedostatka vremena za iščitavanje opsežnih poslovnih izvještaja pa je preporučljivo na jednostavan i sažet način prikazati najvažnije informacije o poslovanju poduzeća. Korisnost menadžerskih izvještaja prvenstveno je određena mogućnošću korištenja njihovog sadržaja u donošenju poslovnih odluka, a tome u velikoj mjeri doprinosi preglednost i istaknutost važnih informacija.

Ciljevi:
Polaznici će nakon završene edukacije znati klasificirati menadžerske izvještaje po njihovim karakteristikama (standardni, ad-hoc, statički, dinamički) te izraditi cockpit menadžerski izvještaj u Excel®-u, periodični izvještaj za top menadžment te steći vještine korištenja naprednih funkcija Excel®-a i profesionalnog korištenja grafikona u izradi menadžerskih izvještaja. Polaznici će usvojiti glavna pravila koja se koriste kod izrade menadžerskih izvještaja, a prilikom izrade izvještaja će znati ispuniti osnovne zahtjeve korisnika izvještaja za određenim načinom izrade i elementima sadržaja. Steći će vještine izrade grafičkih prikaza potrebnih za izradu menadžerskih izvještaja sa svim važnim elementima i strukturom svih poslovnih područja u Excel®-u primjenom znanja s edukacije.

Metode rada:
Tijekom ove edukacije polaznici će sadržaje i vještine izrade menadžerskih izvještaja usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN 

Vrste menadžerskih izvještaja

 • Standardni menadžerski izvještaji
 • Ad-hoc menadžerski izvještaji
 • Statički menadžerski izvještaji
 • Dinamički menadžerski izvještaji

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada cockpit menadžerskog izvještaja u Excel®-u

Pravila izrade menadžerskih izvještaja

 • Korisnici izvještaja i mogući načini izvještavanja
 • Zahtjevi kod korištenja izvještaja
 • Zahtjevi kod izrade izvještaja
 • Zahtijevani sadržaj izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada periodičnog izvještaja za top menadžment

Pojmovna pojašnjenja i razgraničenja elemenata menadžerskih izvještaja

 • Odgovornost za sastavljanje i korištenje menadžerskih izvještaja
 • Poslovna područja izvještaja
 • Ciljana struktura izvještaja
 • Ciljani izgled izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskih izvještaja korištenjem naprednih Excel® funkcija

Grafičko predočavanje menadžerskih izvještaja pomoću Excel® modela

 • Grafikoni za standardne menadžerske izvještaje
 • Grafikoni za analizu
 • Moguće pogreške kod izrade grafikona

PRAKTIČNA VJEŽBA: Profesionalno korištenje grafikona pri izradi menadžerskih izvještaja

2. DAN 

Instrumenti kontrolinga za analizu poslovanja

 • Strateški instrumenti kontrolinga
 • Operativni instrumenti kontrolinga

PRAKTIČNA VJEŽBA: Integracija strateških i operativnih ciljeva poslovanja

KPI-jevi – definicija i implementacija

 • Upravljanje pomoću KPI-jeva
 • Ciljni sustav poslovanja-polazište za definiciju KPI-jeva

PRAKTIČNA VJEŽBA: Projekt implementacije KPI-jeva u poduzeću

House of Reporting

 • Koncept House of Reporting
 • Više relevantnosti, manji troškovi i bolje odluke

PRAKTIČNA VJEŽBA: Projekt implementacije koncepta House of Reporting

Storytelling pomoću piramidalnog principa

 • Značaj storytellinga u praksi
 • Piramidalni princip Barbare Minto

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena piramidalnog principa u izvještavanju

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije