Izrada studije o transfernim cijenama

Opis:

U vremenima sve veće globalizacije i trenda povezivanja društava s ciljem koncentracije kapitala i optimiziranja troškova, transferne su cijene postale učinkoviti alat za smanjivanje poreznih obveza društava. No isto je tako, sa namjerom povećanja porezne osnovice radi usklađenja razlika s naslova transfernih cijena, poslovanje između povezanih osoba izloženo pooštrenom i detaljnom poreznom nadzoru.

Ciljevi:

Radionica se temelji na praktičnim iskustvima. Cilj je naučiti polaznike što su transferne cijene, da li je utvrđivanje transfernih cijena stvar računovodstva ili prodajnog i nabavnog odjela, da li su transferne cijene porezno i računovodstveno pitanje ili pak poslovno pitanje, tko bi trebao voditi brigu o pripremi dokumentacije, od koga dobiti podatke za pripremu dokumentacije, kako pripremati opću dokumentaciju ili „master file“, kako pripremati posebnu dokumentaciju ili „country-specific file“?

Metode rada:

Radionica se temelji na teoretskim znanjima te na primjerima izrade Studije korištenjem različitih metoda dozvoljenih Smjernicama OECD-a te odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit uz korištenje podataka iz baze Amadeus.

Kome je radionica namijenjena:

Studija o transfernim cijenama nije rezultat rada pojedinca, već je to projekt u koji su uključene sve razine mendžmenta, te je seminar manijenjen menadžerima koji rade na poslovima upravljanja poduzećem, menadžerima računovodstva i financija, kontrolinga, prodaje i nabave, ali i svima koji rade na poslovima računovodstva, revizije i financija, svima koji rade na poslovima plana i analize, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, bez obzira da li radi o privatnim ili javnim poduzećima.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

 

SADRŽAJ I RASPORED:
 Općenito

 • Uvod i definicija transfernih cijena
 • Osnovna pravila iz područja transfernih cijena
 • Kamatne stope između povezanih osoba
 • Stanjena kapitalizacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Porezni učinak transfernih cijena

 Metode utvrđivanja transfernih cijena i dokumentacija o transfernim cijenama

 • Opis svake metode za dokazivanje odgovarajućih transfernim cijena
 • Prednosti i nedostaci svake metode
 • Sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama
 • Rokovi pripreme dokumentacije o transfernim cijenama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun transfernih cijena primjenom metoda

 Analiza usporedivosti i funkcionalna analiza

 • Kakvo značenje na formiranje transfernih cijena ima imovina, funkcije i preuzeti rizici
 • Faktori koji utječu na analizu usporedivosti
 • Usluge i transferne cijene

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza funkcija, rizika i korištenih sredstava, Skraćeni primjer Studije o transfernim cijenama


 Posljedice nepravilno utvrđene transferne cijene

 • Povećanje porezne osnovice i novčane kazne i prekršaji
 • Nadzor transfernih cijena

PRAKTIČNA VJEŽBA: Nadzor transfernih cijena

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije