Izrada strateškog plana

Opis:
U suvremenom poslovanju, uslijed stalnog i rastućeg vremenskog pritiska kojem su izloženi, poduzetnici se često fokusiraju na kratkoročne poslovne aktivnosti, ne vodeći pri tome računa o dugoročnoj održivosti svoga poslovanja. I dok možda i znate za neke poduzetnike koji su ostvarili dobar poslovni rezultat ”na sreću” – bez planiranja teško da ćete pronaći one koji su taj rezultat uspjeli održati na duži rok, a da nisu, bez obzira na vremenski pritisak odvajali dio vremena za dugoročno, strateško, planiranje. Na ovoj ćete radionici čuti više o osnovama strateškog razmišljanja, alatima strateške analize, strateškom planiranju te implementaciji, praćenju i evaluaciji strateškog plana.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati polaznike s:

 • Osnovama strateškog razmišljanja (vizija, misija, ciljevi)
 • Alatima strateškog planiranja
 • Hijerarhijom razvoja strategije
 • Implementacijom strategije
 • Monitoringom i evaluacijom

Temeljem stečenih znanja, polaznici će moći aktivno sudjelovati u radu timova za razvoj strategije i strateško planiranje.

Metode rada:
Teoretska znanja izložena kroz predavanja ilustrirat će se i dopuniti raznim primjerima iz prakse te primijeniti kroz rad na praktičnim vježbama temeljenim na studiji poslovnog slučaja.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća koji namjeravaju unaprijediti proces izrade strateškog plana, specijalistima u kontrolingu, specijalistima u financijama, specijalistima u računovodstvu i specijalistima u internoj reviziji.


Osnove strateškog razmišljanja

 • Što je strategija i koja je njena uloga?
 • Odnos i uloga strateške vizije i misije
 • Određivanje ciljeva

Praktična vježba: Određivanje strateškog usmjerenja


Alati strateške analize

 • Analiza poslovnog okruženja – PEST
 • Analiza industrije – Porterov model 5 sila
 • Analiza poduzeća – Lanac vrijednosti, SWOT
 • Sustavno vrednovanje (Benchmarking)

Praktična vježba: Utvrđivanje kompetitivnih prednosti 


Strateško planiranje

 • Hijerarhija razvoja strategije
 • Generičke strategije
 • Strateške opcije
 • Prilagođavanje strategije specifičnim uvjetima

Praktična vježba: Razvoj kompetitivne strategije 


Implementacija, monitoring i evaluacija

 • Organizacija kao preduvjet kvalitetne implementacije
 • Upravljanje poslovnim operacijama
 • Mjerenje uspješnosti i korektivne akcije

Praktična vježba: Utvrđivanje kriterija evaluacije

 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije