Izrada sažetka (Concept Note-a) EU projekta

Opis:
Sažetak projektnog prijedloga (Concept Note) prvi je korak u prijavi na EU natječaj nakon kojeg slijedi izrada cjelokupne natječajne dokumentacije. Sažetak projekta prezentira ciljeve, rezultate, aktivnost i outpute EU projekta te dokazuje doprinos projekta potrebama ciljnih skupina i krajnjih korisnika, odnosno usklađenost projektne prijave s zahtjevima natječaja i razvojnim politikama na vertikalnoj (EU, nacionalna, lokalna strategija)i horizontalnoj (relevantne sektorske strategije) razini. Poznavanje izrade sažetka projektnog prijedloga prvi je korak uspješne prijave EU projekta.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke edukacije je upoznati sudionike, kroz stvarne primjere odabranog EU natječaja i radom na praktičnim vježbama, s izradom sažetka projektnog prijedloga: analizom uvjeta EU natječaja, oblikovanjem projektne ideje, analizom relevantnosti EU projekta, izradom vremenskog plana, planiranjem održivosti te prepoznavanjem rizika i pretpostavki nužnih za provedbu EU projekta.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u poduzećima i financijskim institucijama, direktorima i menadžmentu u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te organizacijama civilnog društva.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Natječaji za EU projekte i analiza uvjeta natječaja

 • Kronologija EU fondova u Hrvatskoj
 • Strukturni i kohezijski fondovi nakon ulaska u EU
 • Osnovni koraci prijave EU projekta
 • Analiza uvjeta EU natječaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza odabranog EU natječaja

 

Oblikovanje EU projekta

 • Sažetak projektnog prijedloga (Concept Note)
 • Karakteristike uspješnog EU projekta
 • Ciljevi, rezultati, aktivnosti i ciljna skupina projekta
 • Oblikovanje EU projekta

PRAKTIČNA VJEŽBA: Oblikovanje projektne ideje za odabrani  EU natječaj

 

Relevantnosti EU projekta

 • Usklađenost projekta sa zahtjevima natječaja
 • Usklađenost projekta s potrebama države, regije, sektora
 • Usmjerenost projekta potrebama ciljnih skupina
 • Usmjerenost projekta potrebama krajnjih korisnika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza relevantnosti EU projekta

 

Vremenski plan projekta

 • Projektne aktivnosti
 • Vremenski plan projekta
 • Dodane vrijednosti projekta
 • Održivost, rizici i pretpostavke

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada vremenskog plana projekta

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije