Izrada poslovnog plana

Opis:
U suvremenim uvjetima poslovanja nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih, odnosno potrebnih resursa. Pri tome je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje; u prvom redu očekivanja naših kupaca, intencije naših konkurenata te naše mogućnosti da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost poslovanja.

Ciljevi:
Polaznici će razumjeti pojam i ciljeve poslovnog planiranja te ulogu kontrolera u procesu poslovnog planiranja. Kroz praktične vježbe organizirat će proces poslovnog planiranja te analizirati poslovno okruženje koristeći PEST i SWOT analizu nakon čega će definirati strateške ciljeve. Polaznici će znati nabrojati vrste poslovnih planova tehnike poslovnog planiranja i znat će izraditi vlastiti poslovni plan sa svim važnim elementima. Osim izrade poslovnog plana, polaznici će kroz praktičnu vježbu naučiti analizirati financijske izvještaje i financijske pokazatelje te utvrditi i analizirati odstupanja, što će im pomoći u budućoj izradi vlastitog poslovnog plana.

Metode rada:
Kroz ovu edukaciju polaznici će znanja i vještine izrade uspješnih poslovnih planova usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, specijalistima u kontrolingu, financijama, menadžmentu, računovodstvu i internoj reviziji te poslovnim analitičarima i konzultantima.


SADRŽAJ I RASPORED

Uvod u poslovno planiranje

 • Pojam poslovnog planiranja
 • Osnovni ciljevi poslovnog planiranja
 • Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja

Praktična vježba: Organiziranje procesa poslovnog planiranja 

Analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva

 • PEST analiza
 • SWOT analiza
 • Definiranje strateških ciljeva

Praktična vježba: Analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva

Poslovno planiranje

 • Vrste poslovnih planova
 • Tehnike poslovnog planiranja
 • Izrada operativnog plana
 • Izrada financijskog plana

Praktična vježba:  Izrada poslovnog plana

Financijska analiza i izvještavanje

 • Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja
 • Analiza financijskih pokazatelja
 • Utvrđivanje i analiza odstupanja
 • Svrha i struktura izvještavanja
 • Interni periodički izvještaji

Praktična vježba:  Financijska analiza poslovnog plana

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije