Izrada marketinškog plana

Opis:
Strateški marketing je sveobuhvatni pojam za kreiranje, komuniciranje i stvaranje vrijednosti za krajnjeg korisnika. Razvoj strategije marketinga je jednostavnim rječnikom definiranje diferencijacije na tržištu i stvaranje konkurentske prednosti na kojoj će se graditi uspjeh i kako ćemo alocirati resurse.
Plan strategije marketinga je najčešće povezan s povećavanjem/zadržavanjem udjela na tržištu. No, kako bismo postigli taj rezultat, potrebno je uskladiti niz aktivnosti u različitim područjima. Izrada plana strategije marketinga započinje već samim strateškim planiranjem u kojem se definiraju smjernice i ciljevi te definiraju vizija i misija kompanije ili organizacije.

Ciljevi:
Polaznici će nakon završene edukacije saznati kako funkcionira marketing, koja je veza između strateškog planiranja i strateškog marketinga. Upoznat će osnovne elemente strategije marketinga i saznati na koji način planirati i postaviti mjere kontrole. Alociranje resursa i planiranje aktivnosti su kritični elementi u planiranju gdje kontroling treba odigrati značajnu ulogu jer bez dobro postavljenog plana i kontrola neće biti efikasna. I na kraju svega, na koji način kreirati adekvatno izvještavanje za marketing kako bi management dobio pravovremenu povratnu informaciju i bio u mogućnosti ispravljati aktivnosti s ciljem dostizanja zadanih ciljeva.
Polaznici će usvojiti glavna pravila koja se koriste kod izrade plana strategije marketinga, postavljanja ciljeva i mjera, kreiranje plana aktivnosti i kako postaviti kontroling proces u marketingu.

Metode rada:
Predavanje s primjerima iz prakse kao i praktične vježbe s trenerom i ostalim polaznicima.

Kome je namijenjena:
Kontrolerima i managementu zaduženom za postizanje marketinških ciljeva.


SADRŽAJ I RASPORED


Marketing koncept

 • Esencija marketinga – korisnik uvijek na prvom mjestu
 • Okruženje marketinga – razumijevanje sila koje nekada ne možemo uvijek kontrolirati
 • Profiliranje i predviđanje prodaje

Praktična vježba: Kontroler u ulozi marketing menadžera – pronalaženje izazova i prilika

 Izrada plana strategije marketinga

 • Sustav planiranja i poveznica strateškog plana i plana strategije marketinga
 • Segmentacija, targetiranje i pozicioniranje
 • Elementi plana strategije marketinga – marketing mix

Praktična vježba: Kreiranje kontroling smjernica za izradu marketinškog plana

Poveznica plana i kontrole

 • Izrada budžeta i postavljanje mjera kontrole
 • Izrada plana aktivnosti
 • Postavljanje procesa kontrole plana strategije marketinga

Praktična vježba: Postavljanje točaka kontrole

Uloga rukovoditelja u procesu upravljanja učinkom

 • Evaluacija i usporedba sa postavljenim standardima
 • Povratna informacija - izvještavanje
 • Ispravljanje aktivnosti za dostizanje zadanih ciljeva

Praktična vježba: Pronalaženje devijacija i pravovremena korekcija aktivnosti

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije