IT kontroling

Opis:
U današnje vrijeme, kada poslovanje bez informacijskih i komunikacijskih tehnologija gotovo da nije moguće zamisliti, sve više postajemo svjesni raznih troškova koji se pojavljuju u ICT projektima ili su indirektno na njih vezani. Kako sagledati sve troškove i ocijeniti njihov utjecaj na projekt, kako izračunati TCO (ukupan trošak po pojedinom projektu) za ICT projekte te kako osigurati neovisnu procjenu rokova potrebnih za dovršetak ICT projekta, glavne su teme ove radionice.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz razmjenu znanja i iskustava, primjere i rad na praktičnim vježbama sa:
• osnovama procesa kontrolinga u području informacijske i komunikacijske tehnologije
• vezom između poslovnih odluka koje donosi vlasnik ili menadžment poduzeća glede investicija u informacijske i komunikacijske tehnologije te njihovih mjerljivih učinaka na financijski rezultat
• izvorima podataka i osnovnim tehnikama analize internih i eksternih činitelja uspješnosti
• planiranjem portfelja ICT usluga i proizvoda
• ovladavanjem cjelinom područja odgovornosti informacijske tehnologije u poduzeću

Metode rada: 
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je svima koji korištenjem kontrolinga moraju donositi odluke važne za uspješno poslovanje poduzeća:
• voditeljima i djelatnicima u odjelima kontrolinga, informatike, organizaciji poslovanja i projekt menadžmenta
• upravi, vlasnicima i menadžmentu svih razina poduzeća, koji upravljaju IT resursima poduzeća te time posredno ili neposredno sudjeluju u kreiranju poslovnih rezultata
• specijalistima koji sudjeluju u aktivnostima kontrolinga u ostalim segmentima poslovanja (računovodstvo, financije, interna revizija, itd.)
• menadžmentu i djelatnicima neinformatičkih odjela (nabava, prodaja, marketing, proizvodnja itd.) koji žele steći nova ili proširiti znanja iz područja informatike
• osobama koje su vlasnici poduzeća, a žele u svojem poslovanju naučiti koristiti instrumente IT kontrolingaSADRŽAJ I RASPORED


ICT Portfelj menadžment i kontroling ICT projekata i troškova

• Usklađivanje ICT projekata sa strategijom i poslovnim ciljevima poduzeća
• Kategorizacija, praćenje i vrednovanje ICT projekata
• Kako sagledati sve troškove i ocijeniti njihov utjecaj na ICT projekt?
• Izračun oportunitetnih troškova, troškova vođenja projekata i troškova „nadzora“ i „mjerenja“ učinaka po projektima
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri iz prakse za ICT Portfelj Menadžment i izračun TCO za IT projekt iz prakse

VAL IT 2.0. 

• Nova paradigma ICT-a ili „Kako od Service providera stvoriti Strateškog partnera“
• Od Poslovnih ciljeva do IT ciljeva pa potom do IT procesa
• Činimo li prave stvari? Činimo li ih na pravi način? Radimo li ih dobro? Dobivamo li očekivane koristi?
• Operativna izvrsnost – jesu li usluge koje dobivate od IT-a samo dobre ili dovoljne ili pak izvrsne?
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun metričkih indikatora na konkretnom primjeru – procjena rizika i Fact Sheet Template

COBIT

• Upravljanje promjenama, promjene standarda i procedura
• Service Level Agreement i Operations Level Agreement
• Upravljanje operacijama i Operativnim procedurama
• Nadzor i evaluacija performansi IT-a
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada RACI matrice na konkretnom primjeru iz prakse

ITSM i ITIL

• Upravljanje promjenama, promjene standarada i procedura
• Service Level Agreement i Operations Level Agreement
• Upravljanje operacijama i Operativnim procedurama
• Nadzor i evaluacija performansi IT-a
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada IT budgeta

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije