Financiranje putem tržišta kapitala

Opis:
Financijsko je tržište mjesto na kojem se trguje financijskim instrumentima i gdje se susreću ponuda i potražnja za istima. To podrazumijeva niz financijskih institucija i instrumenata koji posreduju između sudionika s viškom (tj. onih koji žele uložiti) i onih s manjkom sredstava (tj.onih kojima je potrebno financiranje). Na svakom tržištu kapitala, prva skupina sudionika obuhvaća mirovinske i investicijske fondove, osiguranja, banke i fizičke osobe koji svoj višak financijskih resursa stavljaju na raspolaganje tj. investiraju u financijske instrumente. Druga skupina, ili sudionici s manjkom sredstava, prodaju financijske instrumente tj. zadužuju se kod prve skupine kako bi stekli financijska sredstva koja su im neophodna za nastavak poslovanja, financiranje radnog kapitala proširenje proizvodnje, refinanciranje postojećih dugova, akvizicije i dr. Na koje sve načine društvo može prikupljati kapital? Koje su prednosti, ali i nedostaci financiranja izdavanjem vlasničkih, a koja dužničkih vrijednosnih papira? Kada prikupljati dug, a kada vlasnički kapital? U konačnici, koje pouke i iskustva su korisne iz dosadašnjih primjera na domaćem tržištu kapitala? Kakav je regulatorni okvir cjelokupnog procesa?

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s temeljima tržišta kapitala te njegovim mogućnostima i primjenama u poslovanju modernih poduzeća. Radionica pruža odgovore na gore nabrojana pitanja i niz srodnih pitanja u vezi financiranja razvoja poslovanja putem izdanja vlasničkih i/ili dužničkih vrijednosnih papira.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Hrvatsko tržište kapitala

 • Financijsko tržište u funkciji razvoja poduzeća
 • Sudionici tržišta kapitala u RH
 • Razvoj tržišta kapitala u RH

 

Investitori na tržištu kapitala

 • Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi
 • Investicijski fondovi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Usporedba poslovanja fondova u RH

 

Izdavanje dužničkih financijskih instrumenata

 • Vremenska vrijednost novca
 • Vrste dužničkih financijskih instrumenata
 • Komercijalni zapisi (mogućnosti i postupak izdanja, stanje na tržištu)
 • Obveznice (mogućnosti i postupak izdanja, stanje na tržištu)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje cijena različitih dužničkih financijskih instrumenata

 

Izdavanje vlasničkih financijskih instrumenata

 • Javne ponude dionica u RH
 • Mogućnosti prikupljanja vlasničkog kapitala i/ili prodaje dionica postojećih dioničara javnom ponudom
 • Postupak prikupljanja sredstava, povećanja temeljnog kapitala i uvrštenja dionica na burzu
 • Regulatorni okvir postupka povećanja temeljnog kapitala javnom ponudom dionica

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer provođenja javne ponude dionica u RH

Fondovi rizičnog kapitala (”PE”)

Pregled i mogućnosti PE tržišta u RH

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije