Djelotvorno upravljanje rizicima

Opis:
Svaka organizacija upravlja rizicima, no ono što razlikuje uspješnu organizaciju od neuspješne jest učinkovito upravljanje rizicima. Budući da svaka poslovna aktivnost uključuje određenu razinu rizika, djelotvorno upravljanje rizicima predstavlja nužnost za bolje odlučivanje i ostvarenje poslovnih rezultata.
Kroz ovaj modul će biti predstavljene pretpostavke za djelotvorno upravljanje rizicima te prednosti korištenja integriranog sustava za korporativno upravljanje, upravljanje rizicima i usklađenost (GRC - Governance, Risk and Compliance).

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:
•  razumiju temeljne odrednice i procese upravljanja rizicima 
•  identificiraju pretpostavke djelotvornog upravljanja rizicima 
•  osvijeste važnost korporativnog upravljanja, cjelovitog upravljanja rizicima i usklađenosti
•  primjene dobre prakse upravljanja rizicima i prilagode ih u vlastitoj organizaciji

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti , kontrolingu, i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati dobrim praksama upravljanja rizicima.

Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerima.


SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:


1. DAN:

PRETPOSTAVKE DJELOTVORNOG UPRAVLJANJA RIZICIMA

Temeljne odrednice upravljanja rizicima

•    Osnovni pojmovi i distinkcije: rizik i neizvjesnost, upravljanje i ovladavanje rizicima, kontrola rizika i kontroling
•    Cilj i temeljna načela cjelovitog sustava upravljanja rizicima – Enterprise Risk Management (ERM)
•    Sastavni dijelovi sustava upravljanja rizicima 
•    Poslovna strategija te interni akti koji određuju upravljanje rizicima
PRAKTIČNA VJEŽBA: Međuovisnost poslovnih ciljeva i strategija upravljanja rizicima

Ključni procesi upravljanja rizicima

•    Profil rizičnosti i utvrđivanje materijalno značajnih rizika
•    Metode i informacije za utvrđivanje rizika
•    Identifikacija uzroka i posljedica ostvarenih rizika
•    Katalog rizika
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer kataloga rizika

Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika

•    Mjerenje vs procjena razine rizika
•    Industrijski standard mjerenja razine rizika
•    Testiranje otpornosti na stres
•    Agregacija rizika
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer kalkulacije rizične vrijednosti – Value at Risk (VaR)

Ovladavanje i praćenje rizika

•    Metode upravljanja i kontrole
•    Ograničavanje razine rizika
•    Okvir sklonosti preuzimanju rizika
•    Praćenje rizika te izvještavanje
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izbor metode upravljanja rizikom


2. DAN:

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE, UPRAVLJANJE RIZICIMA I USKLAĐENOST


Korporativno upravljanje – Corporate governance

•    Definicija i obuhvat termina korporativnog upravljanja
•    Temeljna načela korporativnog upravljanja
•    Povijesni korporativni skandali kao posljedica lošeg korporativnog upravljanja
•    Mehanizmi internog i eksternog nadzora nad korporativnim upravljanjem
•    Upravljanje rizicima kao komponenta korporativnog upravljanja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktični primjer tvrtke s lošim korporativnim upravljanjem 

Uloga unutarnje revizije

•    Svrha i obuhvat posla unutarnje revizije
•    Razlika između unutarnje i vanjske revizije
•    Uloga unutarnje revizije u korporativnom upravljanju
•    Suradnja unutarnje revizije s ostalim kontrolnim funkcijama i „model 3 linije obrane“
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izvještaja unutarnjeg i vanjskog revizora 

GRC – Governance, risk and compliance – Korporativno upravljanje, rizici i usklađenost

•    Definicija i obuhvat termina GRC 
•    Uloga funkcije usklađenosti
•    Postojanje i izgradnja svijesti o važnosti upravljanja rizicima
•    Moralni hazard i izbjegavanje sukoba interesa  
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer etičkog kodeksa

Regulatorni zahtjevi i stajališta supervizora
          

•    Utjecaj globalne krize na izmjene regulative
•    Aktualna regulativa kod upravljanja rizcima
•    (Ne)mogućnost eksternalizacije poslova 
•    Aktualni trendovi
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer procjene rizika od strane regulatora

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije