DATA PROTECTION OFFICER / STRUČNJAK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Sažetak:

Ovaj četverodnevni intenzivni edukacijski program omogućuje polaznicima da razviju potrebnu stručnost kako bi pokazali znanje, vještine i sposobnosti za uspostavu, upravljanje i usklađivanje okvira zaštite osobnih podataka temeljno na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

Polaznici će moći razumjeti i uočiti razliku između zahtjeva Opće uredbe o zaštiti podataka i trenutnih organizacijskih procesa uključujući politike za zaštitu osobnih podataka, procedure, radne upute, obrazaca za privole, procjenu utjecaja na zaštitu podataka, itd. kako bi osigurali tvrtkama usklađenost u slučaju provedbe mogućeg nadzora od strane nadzornog tijela.

Zašto biste trebali sudjelovati?

Edukacija za Službenika za zaštitu osobnih podataka pruža mogućnost za stjecanje znanja i potrebnih vještina u svrhu provedbe postupka usklađenja sa regulatornim zahtjevima kao i učinkovitom provedbom zadaća koje su postavljene kroz odredbe GDPR-a u svrhu zaštite osobnih podataka.

Kome je namijenjen?

 • Službenicima za zaštitu podataka i višem rukovodstvu odgovornom za zaštitu osobnih podataka i upravljanje rizicima obrade podataka
 • Projektnim menadžerima ili konzultantima koji žele pripremati i podržavati organizacije u postupku prilagodbe sa zahtjevima GDPR-a
 • Članovima tima za informacijsku sigurnost, tima za upravljanje incidentima i tima za kontinuitet poslovanja
 • Savjetnicima za sigurnost osobnih podataka
 • Članovima odvjetničkih tvrtki i pravnim savjetnicima
 • Tehničkim ekspertima i stručnjacima za sukladnost koji se žele educirati za posao Službenika za zaštitu podataka

Ciljevi edukacije:

 • Shvatiti povijest zaštite osobnih podataka u Europi
 • Dobiti sveobuhvatno razumijevanje koncepta i pristupa potrebnog za učinkovito usklađivanje sa zahtjevima Opće uredbe za zaštitu podataka
 • Razumjeti nove zahtjeve koje donosi GDPR za organizacije sa poslovnim nastanom u EU i izvan EU te kada ih je potrebno implementirati u vlastito poslovno okruženje
 • Steći potrebnu stručnost za pružanje podrške organizaciji kod uspostave i primjene novih zahtjeva
 • Doznati kako upravljati timom koji provodi zahtjeve GDPR
 • Steći znanje i vještine potrebne za savjetovanje organizacija u upravljanju osobnim podacima
 • Steći stručnost za analizu i donošenje odluka u kontekstu zaštite osobnih podataka.

RASPORED PROGRAMA:

1. DAN

Uvod u GDPR i načela zaštite podataka

 • Ciljevi i struktura edukacije
 • Opća Uredba o zaštiti podataka (GDPR)
 • Načela zaštite osobnih podataka
 • Prava ispitanika
 • Voditelj obrade i Izvršitelj obrade

2. DAN

Službenik za zaštitu podataka i Sigurnost osobnih podataka

 • Službenik za zaštitu podataka – radno mjesto i zadaće
 • Sigurnost osobnih podataka i Procjena utjecaja zaštite podataka (DPIA)
 • Prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije
 • Odredbe povezane sa specifičnim obradama podataka
 • Pravni lijek, Odgovornosti i Kazne

3. DAN

Informacijska sigurnost, Upravljanje incidentima i Kontinuitet poslovanja

 • Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti
 • Upravljanje incidentima
 • Zaštita osobnih podataka i kontinuitet poslovanja

4. DAN

Nadzorno tijelo i Europski odbor za zaštitu podataka

 • Neovisnost Nadzornog tijela
 • Nadležnosti, zadaci i ovlasti
 • Suradnja i konzistentnost
 • Europski odbor za zaštitu podataka
 • Kodeks ponašanja i certifikacija tvrtke

Rekapitulacija prethodnih predavanja

Edukacijski pristup:

Edukacija se temelji na teoriji i praksi:

 • Predavanja upotpunjena sa konkretnim primjerima temeljenim na stvarnim slučajevima
 • Praktične vježbe

Radi provedbe praktičnih vježbi, broj sudionika edukacije je ograničen.

NAPOMENA: S obzirom da ne postoji pravno regulirani postupak akreditacije, odnosno davanje ovlaštenja za izobrazbu službenika za zaštitu osobnih podataka, a u tijeku su nužne prilagodbe za ispunjenje uvjeta iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Poslovna učinkovitost organizira cjelovit stručni program kojim će  polaznici dobit uvjerenje o pohađanju programa izobrazbe za službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije