Poslovni slučajevi - Proces analize i izrade projektnog dokumenta

Opis:
Izrada poslovnog slučaja pomaže donijeti važne odluke u poslovanju; omogućuje definiranje jasnih ciljeva za poduzeće, bolje razumijevanje tržišta te predviđanje budućih događaja. Na ovoj radionici naučit ćete kako usuglasiti ciljeve koji se žele postići izradom poslovnog slučaja, koji su sve resursi potrebni za izradu poslovnog slučaja te koji su kriteriji uspješnosti izrade dobrog poslovnog slučaja. Također, naučit ćete koji je proces izrade poslovnog slučaja te vidjeti koja su moguća rješenja.


Ciljevi:
Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju pripremiti sve potrebne podatke za izradu poslovnog slučaja – interna i eksterna analiza, financijski i nefinancijski podaci iz poduzeća, povijesni podaci iz ranije provedenih studija i analiza, industrijske analize i predviđanja, demografske studije. Također, polaznici će naučiti koji je proces izrade poslovnog slučaja te će biti u stanju dati preporuke na temelju provedenih analiza.


Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.


Kome je namijenjena:
Svima koji sudjeluju u donošenju složenih (višekriterijskih) poslovnih odluka, vlasnicima i menadžmentu poduzeća, voditeljima projekata te specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji.SARŽAJ I RASPORED

1. DAN

Priprema za izradu poslovnog slučaja

• Mogući razlozi za izradu poslovnog slučaja
• Zajedničko razumijevanje poslovnog slučaja
• Usuglašenost ciljeva koji se žele postići izradom poslovnog slučaja
• Resursi potrebni za izradu poslovnog slučaja:
- organizacijski resursi
- materijalni resursi
- financijski resursi

• Kriteriji uspješnosti projekta izrade poslovnog slučaja:
- financijski (ROI)
- nefinancijski (završetak projekta/projektne faze)

• Potrebni podaci za izradu poslovnog slučaja:
- interna i eksterna analiza (SWOT, Scoring model...)
- financijski i nefinancijski podaci iz poduzeća
- financijski i nefinancijski podaci iz vanjske okoline
- povijesni podaci iz ranije provednih studija i analiza
- industrijske analize i predviđanja
- demografske studije


• Preliminarni prijedlozi za izradu poslovnog slučaja
- ideje o načinu izrade 
- očekivanja od poslovnog slučaja
- odobravanje početka izrade poslovnog slučaja

2. DAN

Proces izrade poslovnog slučaja

• Analiza poslovnog slučaja 
- detaljan opis 
- važnost rješavanja 
- definiranje prikladnih analiza
- krajnji troškovi i koristi za poduzeće, zaposlenike, klijente i druge dionike

• Moguća rješenja
- troškovi mogućih rješenja
- koristi mogućih rješenja
- financijska analiza (financijski izvještaji, osnovne metode analize, analiza financijskih omjera)
- isplativost mogućih rješenja (CBA - Cost Benefit Analysis)
- metode za procjenu isplativosti (NPV, IRR, PBP, DPBP, PI)
- projektni menadžment rješenja
- upravljanje rizicima rješenja 

• Preporuke
- analiza osjetljivosti (Sensitivity Analysis)
- analiza scenarija (Scenario Analysis)
- scenarij: nema promjena (BAU – Business As Usual)
- scenarij: učini minimalno (Do Minimum)
- scenarij: učini nešto drugo (Do Something Else)
- rangiranje i odabir najboljeg rješenja

• Detaljna analiza odabranog rješenja
- relevantni podaci
- plan implementacije
- kriteriji uspješnosti
- izvještavanje i upravljanje implementacijom struktura dokumenta izrade poslovnog slučaja

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije