Balanced Scorecard

Opis:
Balanced Scorecard predstavlja uravnoteženi pogled na cijeli ekosistem u kojem poduzeća posluju. Praktična primjena Balanced Scorecarda zahtijeva angažiranje kompletne organizacije, a ne samo njezine uprave ili kontrolinga.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s procesom strateškog menadžmenta, konceptom i implementacijom Balanced Scorecarda, praktičnom primjenom Balanced Scorecarda kao i stvarnim izazovima u procesu strateškog planiranja.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, visokom i srednjem menadžmentu profitnih i neprofitnih organizacija, ekspertima u strateškom kontrolingu i odjelima razvoja poslovanja te specijalistima koji sudjeluju u procesu strateškog planiranja.


SADRŽAJ I RASPORED

Case study - implementacija BSC-u

 • Poduzeće XYZ
 • Uvod u case study za poduzeće XYZ
 • Definiranje vizije i misije
 • Analiza vanjskog okruženja

Praktična vježba: Raspodjela uloga u virtualnom poduzeću među polaznicima
Praktična vježba: Samostalno definiranje i prezentiranje vizije i misije
Praktična vježba: Definiranje osnovnih strateških smjernica u skladu s vizijom i misijom
Praktična vježba: Primjena PEST modela i prezentacija rezultata


Interna analiza i primjena BSC modela pri definiranju strategije I.

 • Primjena SWOT analize
 • Postavljanje strateških ciljeva
 • Izrada strateške mape

Praktična vježba: Primjena SWOT modela: primjena war-gaminga pri moderaciji zadatka
Praktična vježba: Pravilno definiranje strateških ciljeva simulacija strateške radionice
Praktična vježba: Izrada strateške mape na temelju definiranih ciljeva
Praktična vježba: Prezentacija strategije pred Upravom 


Primjena BSC modela pri definiranju strategije II.

 • Definiranje ključnih pokazatelja uspjeha
 • Komunikacija strategije

Praktična vježba: Definiranje ključnih pokazatelja ciljeva s pripadajućim parametrima te uzročno posljedičnih veza među njima


Primjena BSC modela pri implementaciji strategije

 • Definiranje plana strateških aktivnosti
 • Implementacija strategije u poslovni plan / budžet
 • Strateško izvješće - učenje i korekcija

Praktična vježba: Kaskadiranje strateških ciljeva na konkretne aktivnosti i pripadajuće parametre
Praktična vježba: Primjena modela za prioritizaciju strateških aktivnosti u top-down načinu planiranja
Praktična vježba: Izrada izvješća i simulacija korekcija i učenja

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije