Analiza koristi i troškova (CBA - Cost Benefit Analysis)

Opis:
Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore iz europskih fondova, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju sukladno zahtjevima i preporučenoj metodologiji Europske Unije. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza koristi i troškova (CBA), u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se demonstrira njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Analiza koristi i troškova je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog projekta analizom svih njegovih društvenih troškova i koristi.

Ciljevi:
Cilj seminara upoznavanje je sudionika s cjelokupnom metodologijom te procesom izrade cost-benefit analize (CBA) kao ključnog dokumenta na osnovi kojeg se ocjenjuje prihvatljivost projekta te donosi odluka o sufinanciranju iz sredstava kohezijskog i strukturnih fondova. Seminar omogućava polaznicima da kroz prezentaciju i primjere iz prakse ovladaju znanjem koje će im omogućiti prepoznavanje glavnih elemenata cost benefit analize.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje usvajati kroz:

• teorijsko predavanje
• praktične vježbe na papiru i na računalu (u Excel®-u)
• diskusiju s ostalim polaznicima i trenerom.


Sadržaj:

Uvod u studiju izvodljivosti i CBA analizu

Izrada CBA analize: Financijska analiza


• Izračun nedostajećih financijskih sredstava („funding gap“)
• Plan financiranja i troškovi projekta
• Izvori financiranja projekta
• Provjera financijske održivosti projekta
• Financijska neto sadašnja vrijednost projekta (FNVP)
• Financijska interna stopa rentabilnosti (FRR)
• Što mjere FNPV i FRR

Izrada CBA analize: Ekonomska analiza

•  U čemu se sastoji koncept ekonomske analize
•  Metodologija konverzije kod ekonomske analize – koraci
•  Društveno diskontiranje procijenjenih koristi i troškova
•  Ekonomska neto sadašnja vrijednost projekta (ENPV)
•  Ekonomska interna stopa rentabilnosti (ERR)
•  Omjer koristi i troškova (B/C ratio)
•  Razlika između ekonomske i financijske neto sadašnje vrijednosti
•  Ekonomska analiza - izračun ENPV-a i ERR-a

Analiza rizika projekta

• Glavni elementi analize rizika projekta
• Analiza osjetljivosti projekta
• Analiza kritičnih varijabli
• Analiza scenarija
• Kritične varijable projekta 

Primjeri gotovih CBA analiza

Vježba izrade financijske i ekonomske analize u Excel®-u

•  Investicijski troškovi; Operativni troškovi i prihodi
•  Izvori financiranja i financijska održivost projekta
•  Izračun FNPV i FRR na investiciju i na kapital
•  Izračun ENPV i ERR projekta te pokazatelja koristi i troškova (B/C)

Primjer izračuna nedostajućih financijskih sredstava

•  Izračun omjera nedostajućih financijskih sredstava (funding gap rate)
•  Iznos u odluci (decision amount)
•  Iznos bespovratnih sredstava EU (max EU grant)

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije