AHP i Expert Choice za kontrolere

Opis:
Menadžeri svakodnevno donose poslovne odluke, pri čemu su neke od tih odluka rutinske i ponavljajuće prirode pa ih lako donose na temelju iskustva, dok s druge strane, složene poslovne odluke zahtijevaju racionalno prosuđivanje na temelju više kriterija. U nemogućnosti racionalnog prosuđivanja između većeg broja parametara, ljudski mozak se počne oslanjati na intuiciju. Intuicija je čak i poželjna u donošenju odluka, ali ne smije biti predominantna jer se tada radi o “kockanju”. Složene poslovne odluke u pravilu imaju dalekosežne posljedice pa menadžeri trebaju pomoć kako bi povećali vjerojatnost “dobitka” odnosno donošenja ispravne odluke.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je upoznati sudionike s metodom koja će im pomoći da složene poslovne odluke razbiju na sastavne dijelove te prosuđuju o svakom dijelu posebno, kombinirajući kvantitativne i kvalitativne pokazatelje. Metoda je prilagođena uobičajenom načinu rada ljudskog mozga i na taj način omogućava fokusiranost tijekom cjelokupnog procesa odlučivanja kao i visok stupanj racionalnog prosuđivanja. Sudionici će se također upoznati s kontrolerskim načinom razmišljanja te kontrolerskim pristupom donošenju poslovnih odluka, gdje će kroz praktične primjere dobiti univerzalne formule za određivanje prodajnog mixa i odobravanja popusta kupcima, kao i gotov model za odabir novog poslovnoinformatičkog sustava.

Metode rada:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Svima koji sudjeluju u donošenju složenih (višekriterijskih) poslovnih odluka, vlasnicima i menadžmentu poduzeća, voditeljima projekata te specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji.


SADRŽAJ I RASPORED

Kontroling sustav

• Što je kontroling?
• Vrste kontrolera
• Osnovni kontrolerski alat
• Kontrolerski put
• Kaskadna kontribucija
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktičan primjer vježbe u kojoj će uz definirane uvjete trebati donijeti odluku o prodajnom mixu, odnosno o tome koje proizvode prodavati u različitim okolnostima

Uloga kontrolinga u donošenju poslovnih odluka
• Što je odlučivanje?
• Proces donošenja složenih poslovnih odluka
• Kontroling i odlučivanje
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktičan primjer vježbe u kojoj će uz definirane uvjete trebati donijeti odluku o visini popusta za kupca

AHP - Metoda odlučivanja (Analytic Hierarchy Process)
• Temeljne postavke
• Proces odlučivanja pomoću AHP metode
• Matematička razrada modela
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktičan primjer vježbe u kojoj će trebati donijeti odluku o odabiru novog osobnog automobila

Praktična primjena AHP metode
• Modeliranje složene poslovne odluke
• Što je važno kod odabira novog poslovno-informatičkog sustava?
• Predstavljanje alata Expert Choice
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktičan primjer vježbe u kojoj će trebati donijeti odluku o odabiru novog poslovno informatičkog sustava korištenjem alata Expert Choice

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije