Access za kontrolere

Opis:
Microsoft Access je program koji služi za upravljanje bazama podataka i dio je uredskog paketa Microsoft Office. Podatke sprema u tabele te ih povezuje u relacije, a koristeći istovjetne vrijednosti iz dvije tabele stavlja u odnos (relaciju) informacije u jednoj tabeli prema informacijama u drugoj. Osnovna znanja o bazama podataka kontrolerima uvelike mogu pomoći u svakodnevnom radu. Jedna od najvažnijih stvari je samostalnost kontrolera u radu prilikom dohvata i filtriranja podataka koji su im potrebni za analizu. Druga važna prednost poznavanja rada s bazama podataka je činjenica da dublje razumijevanje koncepta baza podataka omogućava kvalitetniju komunikaciju prema IT odjelu jer kontroler stječe osnovna znanja kako (bolje) postaviti upite prema bazama podataka, ali i prema IT odjelu u cijelosti. Poseban naglasak na radionici pridaje se upotrebi SQL jezika pomoću kojega se podaci mogu dohvaćati s izvornih sustava i koristiti za analizu i izvještavanje. Osnovna znanja o SQL jeziku pružaju mogućnost brzog i samostalnog rada s podacima.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s Access-om i bazama podataka, konceptima i relacijama SQL jezika, akcijama (delete, append, modify), upitima (SQL upiti, filtri, povezivanje tablica), bazama podataka, izvještajima i formama za unos u Accessu, izradom izvještaja u Accessu, povezivanju eksternih baza i Accessa te izvozom i pripremom podataka za Excel®.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu te svima koji se bave izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Uvod u Access i baze podataka

 • Koncepti baze podataka
 • Relacijski modeli
 • Primjeri baza podataka i modela
 • Osnovne funkcionalnosti Accessa (izrada baze, pregled izbornika, ...)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri izrade jednostavnih relacijskih modela

 

SQL jezik

 • SELECT naredba
 • Filtriranje podataka (WHERE uvjet)
 • Povezivanje tablica relacijama
 • Kompleksni upiti s više tablica
 • Funkcije nad podacima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Niz vježbi za pripremu podataka za izvještavanje

 

Access osnovne funkcionalnosti

 • Unos podataka i izrada osnovnih formi za unos
 • Izrada izvještaja
 • Priprema pogleda (view)
 • Izvoz podataka u Excel®, povezivanje s Excel®-om
 • Povezivanje s ostalim bazama (Oracle, MS SQL server)

PRAKTIČNE VJEŽBE: Izrada nekoliko formi za unos podataka te izrada izvještaja

 

Menadžersko izvještavanje

 • Koncepti menadžerskog izvještavanja iz baze podataka
 • Izrada izvještaja u Accessu
 • Priprema podataka za OLAP alate

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog računa dobiti i gubitka

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije