Kontroling u prodaji i marketingu

Opis:
U vremenu globalizacije tržišta i konkurentne ponude proizvoda i usluga sve je izraženiji trend fokusiranja na potrebe kupaca i prilagođavanja ponude njihovim potrebama.
Sustavna i kvantitativna analiza potreba kupaca, kao i njihovog zadovoljstva postojećim poslovnim odnosom, predmet je ove dvodnevne edukacije.
Nakon završene edukacije, polaznici će moći razumijeti metodologiju, korake u implementaciji i alate za unapređenje prodajno-poslovnog odnosa sa svojim klijentima. Tijekom edukacije bit će obrađen značajan broj praktičnih primjera kako bi se postigli ciljevi edukacije.

Očekivani ishod radionice:
Da se osigura polaznicima da:

 • prepoznaju poslovne situacije u kojima su pojedini instrumenti kontrolinga prodaje i marketinga primjenljivi
 • detaljno razumiju koncept, metodologiju i instrumente kontrolinga prodaje i marketinga
 • razumiju koristi od primjene instrumenata kontrolinga prodaje i marketinga
 • budu sposobni samostalno implementirati i koristiti instrumente kontrolinga prodaje i marketinga u praksi.


Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad sa drugim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova radionica je korisna za:

 • Menadžment i stručnjake u prodaji i marketingu 
 • Stručnjake u kontrolingu
 • Stručnjake u menadžerskom i troškovnom računovodstvu
 • Poslovne analitičare za prodaju i marketing.SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Registracija i preuzimanje materijala 
Strateško određivanje prodajnih ciljeva I

 • Matrica utjecaja
 • Balanced Scorecard
 • Analiza scenarija


Strateško određivanje prodajnih ciljeva II

 • Statička analiza portfelja
 • Dinamička analiza portfelja
 • Relativna konkurentska snaga
 • Analiza konkurencije


Operativno planiranje prodaje

 • Plan prodaje: prihodi, troškovi prodaje, likvidnost, dobit
 • Planiranje prihoda sa kvalificiranim korekcijama plana
 • Proračun potencijala distribucije
 • Plan prodajnih aktivnosti
 • Novčani proračun


Analiza prodaje

 • Analiza prodajnih prilika
 • Vrednovanje upita kupaca
 • Kalkulacija prodajne cijene
 • Analiza isplativosti izravne marketinške kampanje
 • Analiza rizika i koristi od prodaje
 • Proračun očekivane vrijednosti od prodaje


2. DAN

Izravni marketing

 • Vrednovanje elemenata marketinškog budžeta
 • Povezanost kontribucijske marže proizvoda/usluga sa marketinškim troškovima
 • Kalkulacija točke pokrića za izravne marketinške kampanje
 • Izrada marketinškog budžeta


Analiza i upravljanje prodajnim rezultatom

 • Rabatiranje i skontiranje
 • Bonusi, dodaci na cijenu i marže
 • Apsorpcijski i marginalni pristup kod upravljanja prodajnim rezultatom
 • Analiza osjetljivosti na promjene uvjeta prodaje


Upravljanje prodajom segmenata i poslovnih područja

 • ABC analiza 
 • XYZ analiza 
 • Zajednička primjena ABC i XYZ analize
 • Kontribucijske marže segmenata i poslovnih područja


Analiza kupaca

 • Izrada scoring modela za vrednovanje kupaca
 • Scoring analiza kupaca – učestalost kupnje i stopa ponovne kupnje 
 • Analiza atraktivnosti i pozicije kupaca
 • Analiza zadovoljstva kupaca
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije