Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 29.10.2020.  -  Petak, 30.10.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 27.10.2020.
 
Vještine i psihologija pregovaranja

Opis:
Vještine pregovaranja ne odnose se samo na posao diplomata, profesionalnih pregovarača ili  zastupnika. Pregovaranja je vještina koju, bili toga svjesni ili ne, koristimo u gotovo svakodnevnim situacijama; pregovaranje za plaću ili uvjete na poslu, pregovaranje oko cijena u dućanu, pregovaranje s djetetom oko njegovih obaveza i privilegija i sl.

Pregovaračke vještine su nešto što se uči i stječe, a upravo ovim treningom naučit ćemo kako biti bolji pregovarač, koje praktične tehnike možemo koristiti u tom procesu i kako pomoću navedenih vještina možemo maksimizirati svoj dobitak uz istovremeno približavanje win/win rješenju.

Ciljevi:
Cilj ovog treninga je polaznike kroz interaktivni pristup i mnogo praktičnih, edukativnih, ali i zabavnih aktivnosti naučiti kako mogu dodatno poboljšati svoje pregovaračke vještine; naučiti koje su temeljne pretpostavke i pravilnosti uspješnog pregovaranja, kako pregovarati ovisno o specifičnosti situacije i specifičnosti osoba s kojom pregovaramo. Također ćemo osvijestiti i naučiti koliko je komunikacija važna u cijelom tom procesu, te ćemo na praktičan način uvježbati cijeli proces pregovaranja. Polaznici će također naučiti prepoznati najčešće prepreke i pogreške koje činimo u pregovaračkom procesu, te će osvijestiti vlastite pregovaračke obrasce.

Metode rada:
Metode rada uključuju interaktivno prezentiranje, demonstracije, učenje po modelu i učenje temeljeno na iznošenju osobnog iskustva, praktične i zabavne vježbe, diskusije, individualni i grupni rad.

Sadržaj i raspored

1. DAN

​08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnovno o pregovaranju

 • Što je pregovaranje?
 • Temeljne pretpostavke uspješnog pregovaranja (Harvard Negotiation Research project)
 • Zablude o pregovaranju

Praktične vježbe: Upitnik vještina pregovaranja – samoprocjena

10:30 - 10:45 Stanka za kavu 
​10:45 - 12:15 
Psihološki aspekti pregovaranja

 • Stavovi, predrasude i pregovaranje
 • Funkcionalne i disfunkcionalne misli
 • Vrste pregovaranja (potreba ili mogućnost) i vrste pregovarača
 • Tvrdi i meki pregovarači

Praktične vježbe: Nahrani svojeg bijelog vuka

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
​13:15 - 14:45 
Želje i potrebe kao baza pregovaranja

 • Razlika između želja i potreba
 • Kako su povezane s motivacijom (osnovni motivacijski čimbenici)
 • Kako prepoznati I probuditi potrebu

Praktične vježbe: Prepoznaj vlastite i tuđe potrebe

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
​15:00 - 16:30 
Komunikacija kao faktor uspješnog pregovaranja

 • Opća pravila komuniciranja tijekom pregovaranja
 • Neverbalna komunikacija – govor tijela
 • Zabranjene teme
 • Aktivno slušanje

Praktične vježbe: “Daj mi uputu” – vježba aktivnog slušanja

2. DAN

09:00 - 10:30 Persuazija

 • Što je persuazija?
 • Ključni faktori persuazije
 • Osnovna pravila persuazivne komunikacije

Praktične vježbe: Skeč uvjeravanja

10:30 - 10:45 Pauza za kavu 
10:45 - 12:15 Pragovaranje sa zahtjevnim I teškim osobama

 • Pregovaranja s teškim osobama
 • Win/Win pristup i Win/Win rješenje
 • Rapor – stvaranje povjerenja i pravilo pravednosti

Praktične vježbe: Analiza pregovaranja – polaznici analiziraju i raspravljaju pozitivne i negativne elemente u pregovaranju

12:15 - 13:15 Stanka za ručak 
13:15 - 14:45 Tijek i organizacija pregovaranja

 • Određivanje ciljeva
 • Analiza terena u pregovaranju
 • Pregovaračka perspektiva (Adam Galinsky eksperiment)
 • “Proširi pitu”
 • BATNA

Praktične vježbe: Moj pregovarački tim

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
​15:00 - 16:30 Praktične vještine pregovaranja u praksi

 • Učinkovita pregovaračka strategija i taktika
 • Sidrenje
 • Pregovaranja iz pozicije slabijeg i osnaživanja pozicije (“ponovno sidrenje”)
 • Telefonsko i e-mail pregovaranje

Praktične vježbe: Teatar – uvježbavanje pregovaranja na konkretnim primjerima iz prakse

 
Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekte u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 
 
 
PRIJAVNICA
2.990,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije