Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 19.11.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 16.11.2020.
 
Upravljanje potraživanjima

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Potraživanja od kupaca u znatnoj mjeri sudjeluju u imovini većine poduzeća. Prodaja na kredit najčešće je uvjetovana tržišnim prilikama, ali može biti i dio sveukupne strategije poduzeća. Prodajom na kredit poduzeća investiraju u svoje kupce kako bi ostvarili rast prodaje ili osvojili nova tržišta. Povećanjem ukupnih potraživanja povećava se i kreditni rizik budući da svi kupci nisu u mogućnosti generirati novčana sredstva za podmirenje svojih obveza. Kašnjenja kupaca u plaćanju ili eventualna neplaćanja uzrokuju troškove koji utječu na profitabilnost poduzeća. Učinkovito upravljanje potraživanjima temeljna je zadaća menadžmenta svakog poduzeća, a podrazumijeva temeljitu analizu potraživanja, donošenje odgovarajućih politika naplate potraživanja te poznavanje instrumenata osiguranja i naplate potraživanja.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s računovodstvenim i financijskim aspektima potraživanja, utjecajem potraživanja na operativni ciklus poduzeća, politikama naplate potraživanja i instrumentima osiguranja i naplate potraživanja.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu koji aktivno sudjeluju u upravljanju likvidnošću poduzeća u svrhu očuvanja stabilnosti i povećanja profitabilnosti, specijalistima u financijama, kontrolingu, računovodstvu i internoj te menadžmentu nefinancijskih odjela (prodaja, marketing, nabava i dr.).

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Općenito o potraživanjima

 • Klasifikacija i evidentiranje potraživanja
 • Priznavanje i vrednovanje potraživanja
 • Porezni aspekti potraživanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utjecaj nenaplativih potraživanja na financijski rezultat poduzeća

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Planiranje, mjerenje i izvještavanje o potraživanjima

 • Planiranje i prognoziranje prodaje
 • Financijska analiza potraživanja
 • Utjecaj naplate potraživanja na operativni ciklus poduzeća
 • Menadžersko izvještavanje o potraživanjima od kupaca

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun financijskih pokazatelja u upravljanju potraživanjima

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Aktivno upravljanje potraživanjima

 • Ocjena kreditnog rizika kupaca, utvrđivanje kreditnih politika i uvjeta prodaje
 • Politike i procedure u naplati potraživanja
 • Alternativna naplata (kompenzacija, cesija, asignacija, preuzimanje duga)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje kreditnih limita za kupce

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Instrumenti osiguranja i naplate potraživanja

 • Instrumenti osiguranja potraživanja (zadužnica, jamstvo, bankovna garancija)
 • Mjenica kao instrument naplate potraživanja
 • Faktoring – instrument kratkoročnog financiranja prodajom potraživanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun financijskih efekata korištenja faktoringa

 
Ozren Hudina
 

Ozren Hudina, mag. oec. ima 14-godišnje iskustvo u bankarstvu i consultingu. Rođen je u Bjelovaru gdje je završio Ekonomsku i birotehničku školu te nakon toga Ekonomski fakultet u Zagrebu. Karijeru je započeo u Volksbank d.d. na pozicijama Risk managera i Višeg financijskog analitičara. Nakon toga je u Zagrebačkoj banci d.d.  radio na odnosima sa korporativnim klijentima. U navedenom periodu polazio je veliki broj internih i eksternih edukacija te  preuzeo poziciju Voditelja work-out odjela u Partner banci d.d. gdje je bio zadužen za kompletni postupak naplate potraživanja fizičkih i pravnih osoba. Od 2016. do 2018. godine radio je na poziciji Voditelja sektora kreditnih rizika u J&T banci d.d. gdje je bio zadužen za procjene rizika ulaganja u velike investicijske projekte. Posljednjih godinu dana zaposlen je u Deloitteu.

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije