Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 01.06.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 28.05.2020.
 
Upravljanje porezima

Opis:
U svijetu globalizacije i multinacionalnih poduzeća vrlo je važno poznavati porezne sustave i porezna zakonodavstva zemalja s kojima dolazimo u doticaj prilikom sklapanja poslovnih odnosa. Znanje o poreznim olakšicama, oslobođenjima i poticajima omogućuje učinkovitije porezno planiranje, a samim time olakšava upravi društava da donese optimalnu poslovnu odluku. Posljedice poznavanja porezne problematike su uštede u društvu koje se direktno očituju kroz novčani tok, a koje mogu biti itekako značajne te u konkurentskom smislu dugoročno odvajaju jedno društvo od drugog. Poznavanje poreznih propisa ili porezni kontroling može značajno smanjiti rizik od nesvjesnog ulaženja u područje nedopuštenog izbjegavanja plaćanja poreza.

Ciljevi:
Upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovama poreznog kontrolinga, povećanjem ili smanjenjem porezne osnovice poreza na dobit te izbjegavanjem dvostrukog oporezivanja.

Kome je namijenjena:
Voditeljima i djelatnicima u kontrolingu i odjelima plana i analize, uprave, vlasnicima i menadžmentu poduzeća i obrta, specijalistima u računovodstvu, financijama i internoj reviziji te menadžmentu i djelatnicima nefinancijskih odjela.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.
 
SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnove poreznog kontrolinga

 • Osnove Općeg poreznog zakona
 • Porezno planiranje, izbjegavanje poreza i porezna utaja
 • Porezni nadzor - kako ga spremno dočekati?
 • Pravne mogućnosti postupanja u slučaju poreznog nadzora

Praktična vježba: Koliko ste spremni za porezni nadzor ili kako ga spremno dočekati?

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Povećanje ili smanjenje porezne osnovice poreza na dobit - I. dio

 • Osnove poreza na dobit
 • Porezni obveznik i porezna osnovica
 • Smanjenje porezne osnovice

Praktična vježba: Porezna prijava – obrazac PD - I. dio

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Povećanje ili smanjenje porezne osnovice poreza na dobit - II. dio

 • Povećanje porezne osnovice
 • Amortizacija, izuzimanja, kamate, vrijednosna usklađenja i dr.

Praktična vježba: Porezna prijava - obrazac PD - II. Dio


14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, transferne cijene

 • Međunarodno oporezivanje
 • Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
 • Transferne cijene
 • Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji

Praktična vježba: Primjeri transfernih cijena, olakšica, oslobođenja i poticaja

 
Ilija Braovac
 

mr. sc. Ilija Braovac magistar je znanosti iz područja fiskalnog sustava i fiskalne politike. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, a magistrirao 2012. godine na Katedri za financijsko pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Većinu radnog iskustva stjecao u području primjene poreznog sustava (Porezna uprava, Financijski inspektorat i financijski direktor). Kao član brojnih stručnih timova, voditelj financija i porezni savjetnik stekao je široko praktično iskustvo, koje također prenosi i studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu kao vanjski suradnik. Tijekom zadnjih šest godina, na osnovi odobrenja za rad Ministra financija, obavlja djelatnost poreznog savjetnika u javnom trgovačkom društvu Braovac porezno savjetništvo j.t.d. u Zagrebu. Uže područje interesa mu je porezni kontroling, porezno savjetovanje, transferne cijene i porezna revizija.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije