Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 05.03.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 28.02.2019.
 

Opis:

Poslovne financije se bave pitanjima izvora financiranja i strukture kapitala poduzeća, akcijama koje menadžeri poduzimaju kako bi povećali vrijednost tvrtke dioničarima, te alatima i analizom koja se koristi za dodjeljivanje financijskih sredstava. Primarni cilj poslovnih financija je povećati vrijednost dioničara u obliku upravljačkog alata. Poslovne financije kao područje obučavanja obuhvaća dvije glavne poddiscipline: kapitalno budžetiranje i upravljanje radnim kapitalom.

Upravljanje radnim kapitalom (eng. Working capital management) je upravljanje novčanim sredstvima poduzeća koja se bave kratkoročnom operativnom bilancom kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza; ovdje se usredotočuje na upravljanje gotovinom (novčanim ekvivalentima), zalihama, potraživanjima i kratkoročnim zaduživanjem i kreditiranjem (kao što su uvjeti kreditiranja koji se pružaju klijentima – robno kreditiranje, obveze prema dobavljačima, kratkoročni financijski dug).

Neki od obrazovnih dijelova jesu:

 • Primarni i sekundarni izvori financiranja
 • Novčani jaz i financiranje radnog kapitala
 • Ocjena likvidnosti, aktivnosti i novčanog jaza (dio financijske analize: Ocjena financijskog položaja) i usporedba s konkurentima
 • Upravljanje neto novčanom pozicijom (koliko je sredstava potrebno i na kojoj razini; poslovni plan)

Ciljevi:

Ključni obrazovni ishodi radionice jesu:

Utvrditi potrebnu razinu radnog kapitala i novčanog jaza, utvrditi i upravljati novčanom pozicijom te umanjiti rizik likvidnosti i solventnosti
Utvrditi trošak robnog i bankarskog kredita: isplati li se avansno plaćanje radi financiranja novčanog jaza?
Ocijeniti rizike kupaca i dobavljača

Metode rada:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u pojmove

 • Što je to radni, a što obrtni kapital?
 • Primarni i sekundarni izvori financiranja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Novčani jaz i upravljanje obrtnim kapitalom

 • Upravljanje potraživanjima
 • Upravljanje zalihama
 • Upravljanje dobavljačima
 • Mjerenje aktivnosti
 • Poslovni ciklus i upravljanje novčanim jazom

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje broja dana novčanog jaza

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Upravljanje likvidnošću

 • Mjerenje i planiranje likvidnosti
 • Upravljanje gotovinskom pozicijom
 • Upravljanje kratkotrajnom financijskom imovinom
 • Ocjena likvidnosti, aktivnosti i novčanog jaza (dio financijske analize: Ocjena financijskog položaja) i usporedba s konkurentima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Ocjena financijskog položaja radi utvrđivanja komercijalnih uvjeta (Ocjena kupaca i dobavljača - procjena rizika i mogućnosti na vlastito poslovanje)

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Upravljanje kratkoročnim financiranjem

 • Mjerenje zaduženosti - uvod u kratkoročno financiranje
 • Financiranje radnog kapitala
 • Trgovački kredit ili bankovni kredit?
 • Osnovne karakteristike bankarskih proizvoda i izvori kreditiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje iznosa radnog kapitala za financiranje

Kolumnu Hrvoja Serdarušić "Upravljanje radnim kapitalom" možete pročitati ovdje

 
Hrvoje Serdarušić
 

mr. sc. Hrvoje Serdarušić, magistrirao je na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer Računovodstvo, revizija i financije te trenutno završava Doktorski studij s temom Dodana ekonomska vrijednost (EVA) dioničkih društava u RH. Profesionalni je stručnjak za financije i bankarstvo, sa 17 godina relevantnog
iskustva koje je stekao u Zagrebačkoj banci radeći kao voditelj poslovnog odnosa te vodeći specijalist nakon čega je otišao u privatne i konzultantske vode. Profesionalno se usmjerio u području bankarstva, financija i računovodstva. Redovito objavljuje stručne radove u časopisu specijaliziranom za računovodstvo i financije te je objavio nekoliko radova u zbornicima skupova s međunarodnom i domaćom recenzijom.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije