Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 04.04.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 02.04.2019.
 
Upravljanje novčanim tokovima

► Opis i ciljevi:
Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova poduzeća s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti poduzeća. Upravljanje likvidnošću poduzeća temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtijeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom.

Cilj ove specijalističke radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s organizacijom i ulogom riznice unutar poduzeća, sastavljanjem i analizom izvještaja o novčanom toku, metodama planiranja novčanih tokova, konceptom i tehnikama upravljanja obrtnim kapitalom, osnovnim konceptima korporativnog financiranja i upravljanjem valutnom i kamatnom izloženošću.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

► Kome je radionica namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
 • Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
 • Menadžmentu nefinancijskih odjela.

Sadržaj i raspored radionice:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Upravljanje likvidnošću

 • Mjesto i uloga riznice u poduzeću
 • Financijski izvještaji kao izvor informacija za upravljanje likvidnošću
 • Vrste novčanih tokova
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Metode planiranja novčanog toka

Praktična vježba: Analiza novčanih tokova i pokazatelja na temelju izvještaja o novčanom toku

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Optimizacija novčanog ciklusa

 • Aktivno upravljanje obrtnim kapitalom (zalihe, potraživanja, obveze)
 • Instrumenti osiguranja i naplate potraživanja: zadužnica, mjenica
 • Alternativna naplata: obračunska plaćanja, cesije, ugovori o ustupu duga
 • Upravljanje viškovima novčanih sredstava

Praktična vježba: Izračun cash gap-a

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Vanjsko financiranje poduzeća

 • Pozajmice pravnih i fizičkih osoba
 • Bankovni krediti (investicijski, okvirni, revolving, eskontni)
 • Leasing i factoring
 • Projektno financiranje
 • Tržište kapitala

Praktična vježba: Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta

 • Upravljanje valutnom i kamatnom izlošenošću
 • Instrumenti zaštite kamatnog i valutnog rizika (forwardi, swapovi, opcije)

Praktična vježba: Primjer izračuna troška forwarda i swapa
 

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

International Group of Controlling

 
 

Ivan Oreški, mag. oec., nakon diplome na Ekonomskom fakultetu započeo je karijeru u financijskom sektoru na poslovima sajetovanja klijenata vezano uz razne porezne oblike iz bankarske maloprodajne, IT, farmaceutske, industrije nafte i plina, automobilske, telekomunikacijske itd. Karijeru je nastavio kao konzultant u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. gdje je radio na poslovima izrade izvještaja o transfernim cijenama za klijente iz bankarske, IT i građevinske industrije. Danas je zaposlen u poduzeću EL Koncept d.o.o.  kao stariji financijski analitičar, te radi na razvoju i kordinaciji projekata, analizi financijskih pokazatelja i ulaznih informacija (data mining & data analysis),  razvoju funkcionalnosti, testiranje i osiguranje kvalitete informacija FinInfo portala. Dodatno se obrazovao na Međunarodnoj poreznoj akademiji na razini CEE regije, te u revizijskoj kompaniji Grant Thornton na području transvernih cijena.

Edin Leho
 

Edin Leho je nakon diplome na Ekonomskom fakultetu započeo karijeru u financijskom sektoru. Područja ekspertize uključuju upravljanje rizicima, razvoj financijskih modela, projektni management (upravljanje projektima), financijski management, financijsko i operativno restrukturiranje poduzeća, upravljanje sustavima, transakcije kupnje, prodaje i spajanja poduzeća (engl. mergers and acquisitions) i razvoj poslovno-financijskih web aplikacija. Edin je vodio projekte razvoja sustava za upravljanje rizicima i kreditnom analizom, razvoja rating i drugih financijskih modela (npr. sustava ranog upozorenja, prevencije i ranog otkrivanja potencijalnih prevara, upravljanja novčanim tokovima, itd.) za potrebe velikih, srednjih i malih financijskih institucija te poduzeća, financijskog i operativnog restrukturiranja međunarodnih poduzeća, izrade procjena vrijednosti (valuacija) za srednje velika i mala poduzeća, kao i savjetovanja u transakcijama kupnje, prodaje i spajanja poduzeća. Također, vodio je i sektor kreditiranja poduzeća velike banke u Hrvatskoj te bio član uprave za financije srednjih i velikih, domaćih i inozemnih kompanija. Kao direktor EL KONCEPTA, u razdoblju od zadnjih deset godina, razvio je i dvije poslovno-financijske web (internetske) aplikacije, Analizu, koju koristi veći broj financijskih institucija i Fininfo, namijenjenu poduzećima i financijskim institucijama. Aplikacija Fininfo je nagrađena prestižnim EUREKA znakom koji se dodjeljuje inovativnim projektima u EU, a Edin je bio voditelj regionalnog tima koji ju je razvio. Tijekom 2008. g. Edin je stekao zvanje Chartered Financial Analyst (CFA) pri CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije