Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 19.04.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 15.04.2021.
 
Temeljne odrednice strateškog menadžmenta

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u strateški menadžment

  • Ključni elementi i instrumenti strateškog upravljanja
  • Definiranje misije, vizije i strategije

PRAKTIČNA VJEŽBA: 

Definiranje i prezentiranje misije, vizije i osnovnih strateških smjernica u skladu s vizijom i misijom

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Provođenje analize i primjena BSC modela pri definiranju strategije I

  • Primjena PEST I SWOT modelaAnaliza vanjskih i unutarnjih čimbenika
  • Balanced Scorecard metoda implementacije strategije

PRAKTIČNE VJEŽBE: 

Pravilno definiranje strateških ciljeva - simulacija strateške radionice

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Primjena BSC modela pri implementaciji strategije II

  • Stvaranje uravnotežene karte ciljeva
  • Definiranje ključnih pokazatelja uspjeha
  • Komunikacija strategije

PRAKTIČNA VJEŽBA: 

Izrada strateške mape na temelju definiranih ciljeva i prezentacija strategije pred Upravom

Definiranje ključnih pokazatelja ciljeva s pripadajućim parametrima te uzročno-posljedičnim vezama među njima

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Primjena BSC modela pri implementaciji strategije III

  • Definiranje plana strateških aktivnosti
  • Implementacija strategije u poslovni plan/budget
  • Strateško izvješće - učenje i korekcija

PRAKTIČNE VJEŽBE:

Primjena modela za prioritizaciju strateških aktivnosti u top-down načinu planiranja

Izrada izvješća i simulacija korekcija i učenja

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije