Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 20.04.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 16.04.2021.
 
Temeljne odrednice operativnog menadžmenta (nabava, prodaja, proizvodnja, marketing)

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u operativni menadžment

 • Ključni elementi i funkcije operativnog upravljanja
 • Istrumenti operativnog menadžmenta
 • Kaskadiranje strateških ciljeva na operativne

PRAKTIČNA VJEŽBA: 

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Primjena modela kontribucijske marže i točke pokrića u operativnom menadžmentu

 • Model kontribucijske marže
 • Model točke pokrića

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Simulacija modela kontribucijske marže i točke pokrića

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Prioritiziranje aktivnosti i fokusirano usmjeravanje resursa

 • Obilježja ABC analize
 • Obilježja XYZ analize
 • Analiza vrijednosti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Simulacija modela ABC analize


14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Operativni menadžment u nabavi, prodaji i marketingu

 • Analiza prodaje, analiza kupaca i planiranje prodaje
 • Analiza dobavljača
 • Izrada marketinškog budžeta
 • Povezanost kontribucijske marže proizvoda/usluga s marketinškim troškovima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada plana prodaje

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije