Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 26.11.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 22.11.2019.
 
Restrukturiranje poduzeća

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Svako poduzeće u današnjem sve dinamičnijem poslovnom okruženju prije ili kasnije dođe u potrebu za restrukturiranjem poslovanja. U tim situacijama je razumijevanje holističkog pristupa restrukturiranju od presudne važnosti. Potrebno je poznavanje koncepata i alata strateškog, operativnog i financijskog restrukturiranja, a o kvaliteti izrađenog plana koji će se prezentirati ključnim dionicima često ovisi i opstanak poduzeća na tržištu.

Ciljevi:
Kroz ovu specijalističku edukaciju polaznici će:
•    Naučiti utvrditi potrebu za restrukturiranjem poduzeća
•    Naučiti kako prepoznati poduzeće u problemima
•    Razumjeti položaj ključnih dionika u procesu restrukturiranja
•    Analizirati i evaluirati strateške opcije poduzeća u problemima
•    Savladati koncepte i alate financijskog restrukturiranja
•    Razumjeti koncept sveobuhvatnog restrukturiranja poduzeća.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima kompanija, menadžmentu, konzultantima, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu. U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
​09:00 - 10:30 Što je restrukturiranje i kome je potrebno


•    Utvrđivanje potrebe za restrukturiranjem
•    Uzroci loših kredita
•    Signali ranog upozorenja (EWS) – kako prepoznati poduzeće u problemima

Praktična vježba: ​Utvrđivanje uzroka loših kredita i prepoznavanje signala ranog upozorenja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Faze poduzeća u teškoćama


•    Troškovi i posljedice problematičnih kredita za kreditore
•    Aktivnosti menadžmenta karakteristične za pojedinu fazu
•    Strategije kreditora u pojedinoj fazi

Praktična vježba: Odabir strategije iz pozicije kreditora

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Proces i plan restrukturiranja; Strateško restrukturiranje


•    Stakeholderi u procesu restrukturiranja i njihovi interesi
•    Koraci u procesu restrukturiranja
•    Strategije, alati i koncepti strateškog restrukturiranja

Praktična vježba: Strateško restrukturiranje kompanije

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Operativno restrukturiranje; Financijsko restrukturiranje


•    Strategije, alati i koncepti operativnog restrukturiranja
•    Strategije, alati i koncepti financijskog restrukturiranja
•    Sadržaj plana restrukturiranja

Praktična vježba: ​Financijsko restrukturiranje kompanije

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije