Datum održavanja:
Četvrtak, 19.03.2020.  -  Petak, 20.03.2020.
Rok za prijavu:
Utorak, 17.03.2020.
 

Opis:

Pomoću Pythona, pripadajućeg odgovarajućeg programskog okruženja (za financije se najčešće koristi Jupyter-notebook) te raspoloživih specijalnih modula, vrlo brzo se može savladati obrada velikih količina financijskih podataka. Krajnji rezultat je analiza i prikaz deriviranih podataka u željenom obliku. Program, pripadajući moduli te softwersko okruženje je potpuno besplatno te nihova instalacija ne zahtjeva posebne informatičke vještine.

Ciljevi:

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati polaznike sa osnovnim značajkama programa Python i specijaliziranih modula koji se najčešće koriste u financijama. Kroz praktične primjere i vježbe, polaznici će naučiti kako uz upotrebu Pythona financijsko modeliranje učiniti jednostavnijim i bržim.

Kome je namijenjeno:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Što je to Python? Osnovne naredbe i funkcije

 • Osnovno o Pythonu
 • Instalacija i postavljanje okruženja (Win, Mac, Linux)
 • Tipovi podataka
 • Osnovne naredbe
 • Osnovne funkcije
 • Ključne riječi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Upotreba osnovnih naredbi i funkcija

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Analiza povijesnih podataka

 • Učitavanje podataka iz različitih izvora
 • Grupiranje, sortiranje i osnovna analiza podatka
 •  Analiza financijskih izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Učitavanje i analiza podataka iz financijskih izvještaja

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Statistička analiza pomoću Pythona

 • Moduli za statistiku
 • Osnovne statističke analize (Mjere disperzije, jednostavna linearna regresija)
 • ANOVA - Analiza varijance

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada statističkih pokazatelja i ANOVA tablice

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Grafičko prikazivanje podataka

 • Moduli za grafičko prikazivanje podataka
 • Izrada i spremanje grafikona

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada i pohrana različitih grafikona

2. DAN

09:00 - 10:30   Modeliranje RDG-a I dio

 • Analiza prihoda
 • Projekcija budućih prihoda koristeći različite pristupe (top-down, bottom-up, hybrid pristup)
 • Analiza operativnih troškova
 • Projekcija operativnih troškova
 • Analiza i projekcija troškova prodane robe i usluga

PRAKTIČNA VJEŽBA: Modeliranje operativnih prihoda i rashoda te operativne dobiti

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Modeliranje RDG-a II dio

 • Analiza općih (SG&A) troškova
 • Projekcija općih (SG&A) troškova
 • Projekcija operativne dobiti
 • Analiza i projekcija ne-operativnih troškova
 • Analiza i projekcija financijskih troškova
 • Analiza i projekcija poreza te ostalih prihoda i rashoda

PRAKTIČNA VJEŽBA: Modeliranje operativne i neto dobiti

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Modeliranje bilance

 • Projekcija dugotrajne imovine
 • Projekcije neto obrtnog kapitala (potraživanja, obveze i zalihe)
 • Projekcija strukture kapitala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Modeliranje bilance

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Modeliranje i analiza novčanog tijeka

 • Projekcija novčanog tijeka
 • Senzitivna analiza i analiza scenarija novčanog tijeka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada novčanog tijeka na temelju projicirane bilance i RDG-a te izrada analize scenarija

 
Zoran Krstulović
 

Zoran Krstulović, dipl. oec. zahvaljujući permanentnom obrazovanju i dugogodišnjem radnom iskustvu radeći za tvrtke iz različitih područja djelatnosti stekao je širok spektar znanja iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije. Kao konzultant angažiran je na poslovima korporativnih financija, financijskog, imovinskog i organizacijskog restrukturiranja, procjene vrijednosti tvrtki, kontrolinga, interne revizije i ekonomske forenzike. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer financije te je kandidat na CFA programu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije