Datum i mjesto održavanja:
Petak, 27.11.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 25.11.2020.
 
Projektni kontroling

Opis:
Dostizanje i ispunjavanje poslovnog cilja, u bilo kojem segmentu poslovanja, je složeno i neizvjesno. Neizvjesnost poslovanja stavlja pred menadžment i djelatnike pitanje: koje sve aktivnosti je potrebno provesti za uspješno rješavanje kompleksnih problema na sustavan način? Sustavnost metoda projektnog upravljanja i kontrolinga daje utemeljenu podlogu provedbi složenih zadataka kojima se provodi promišljena poslovna politika. Stjecanje znanja vođenja projekta kao i znanja projektnog kontrolinga te projektnog načina razmišljanja dat će dodatni poticaj menadžmentu, kontrolingu i ostalim sudionicima poslovnih procesa unutar bilo koje tvrtke u njenom daljnjem razvoju.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz razmjenu znanja i iskustava te primjerima i radom na praktičnim vježbama s prednostima rješavanja kompleksnih problema metodologijom projektnog menadžmenta. Upotrebom odabranih tehnika projektnog kontrolinga pokazuju se načini rješavanja raznih složenih problema ili dostizanja ciljeva projekta. Kroz radionicu se sudionici upoznaju s raznim alatima vođenja projekta i projektnog kontrolinga koje mogu koristiti i u svakodnevnom radu pri rješavanju složenih problema.

Kome je namijenjena:
Menadžmentu poduzeća, specijalistima kontrolinga i financija, zatim djelatnicima koji upravljaju resursima tvrtke te svima koji sudjeluju u provedbi složenih poslovnih zadataka te žele svoje poslovanje organizirati i planirati na sustavan način.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Osnove upravljanja projektima

 • Pojam, struktura i prednosti projektnog pristupa
 • Oblikovanje projekta
 • Tehnike, alati i predlošci za vođenje projekata
 • Ciljevi, mjere i aktivnosti

Praktična vježba: Izrada matrice projekta

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Osnove projektnog kontrolinga

 • Pojam i uloga projektnog kontrolinga
 • Profil projektnog kontrolera
 • Kontroling u fazama projekta
 • Postavke projektnog kontrolinga

Praktična vježba: Analiza rizika projekta

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Odabrane metode projektnog kontrolinga “mekih”vještina

 • Kontroling tima
 • Informacijski kontroling
 • Izvještajni kontroling

Praktična vježba: Analiza okoliša projekta – analiza dionika

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Vrednovanje projekata scoring metodama

 • Kvalitativne metode vrednovanja, ponderiranje atributa
 • Analiza korisne vrijednosti
 • Analiza vrijednosti rangiranjem

Praktična vježba: Analiza primjera i zaključni komentar


Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

IGC

 
Tonći Jelić
 

mr. sc. Tonći Jelić, svoju je karijeru započeo u procesnoj, a nastavio u financijskoj industriji te industriji zaštite okoliša. Znanje je stjecao u međunarodnim osiguravateljima: u Generali  osiguranju, Osiguranju Zagreb/Basler osiguranju te Merkur osiguranju kao član Uprave, direktor raznih sektora i voditelj odjela uz članstvo u raznim stručnim odborima. Fokusi dosadašnjeg rada su ustrojavanje osiguravateljnih operativnih procesa uz uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja, implementacija potrebnih kontrola te strateško i operativno planiranje i izvješćivanje. U središtu poslovnog interesa je kontroling proizvoda - mjerenje procesa obrade poslovnih slučajeva te upravljanje projektima. Projektno iskustvo je vezano uz vođenje projekta osnivanja osiguravatelja, uvođenje novih proizvoda u portfelj kompanija te sudjelovanje u spajanju više poduzeća u jedno. Posljednji projekti su obuhvaćali reinženjering poslovnih operativnih procesa nakon spajanja više kompanija te reinženjering funkcionalnosti intraneta poduzeća temeljenog na Sharepoint platformi.

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije