Datum i mjesto održavanja:
Petak, 27.11.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 25.11.2020.
 
Projektni kontroling

Opis:
Dostizanje i ispunjavanje poslovnog cilja, u bilo kojem segmentu poslovanja, je složeno i neizvjesno. Neizvjesnost poslovanja stavlja pred menadžment i djelatnike pitanje: koje sve aktivnosti je potrebno provesti za uspješno rješavanje kompleksnih problema na sustavan način? Sustavnost metoda projektnog upravljanja i kontrolinga daje utemeljenu podlogu provedbi složenih zadataka kojima se provodi promišljena poslovna politika. Stjecanje znanja vođenja projekta kao i znanja projektnog kontrolinga te projektnog načina razmišljanja dat će dodatni poticaj menadžmentu, kontrolingu i ostalim sudionicima poslovnih procesa unutar bilo koje tvrtke u njenom daljnjem razvoju.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz razmjenu znanja i iskustava te primjerima i radom na praktičnim vježbama s prednostima rješavanja kompleksnih problema metodologijom projektnog menadžmenta. Upotrebom odabranih tehnika projektnog kontrolinga pokazuju se načini rješavanja raznih složenih problema ili dostizanja ciljeva projekta. Kroz radionicu se sudionici upoznaju s raznim alatima vođenja projekta i projektnog kontrolinga koje mogu koristiti i u svakodnevnom radu pri rješavanju složenih problema.

Kome je namijenjena:
Menadžmentu poduzeća, specijalistima kontrolinga i financija, zatim djelatnicima koji upravljaju resursima tvrtke te svima koji sudjeluju u provedbi složenih poslovnih zadataka te žele svoje poslovanje organizirati i planirati na sustavan način.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Osnove upravljanja projektima

 • Pojam, struktura i prednosti projektnog pristupa
 • Oblikovanje projekta
 • Tehnike, alati i predlošci za vođenje projekata
 • Ciljevi, mjere i aktivnosti

Praktična vježba: Izrada matrice projekta

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Osnove projektnog kontrolinga

 • Pojam i uloga projektnog kontrolinga
 • Profil projektnog kontrolera
 • Kontroling u fazama projekta
 • Postavke projektnog kontrolinga

Praktična vježba: Analiza rizika projekta

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Odabrane metode projektnog kontrolinga “mekih”vještina

 • Kontroling tima
 • Informacijski kontroling
 • Izvještajni kontroling

Praktična vježba: Analiza okoliša projekta – analiza dionika

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Vrednovanje projekata scoring metodama

 • Kvalitativne metode vrednovanja, ponderiranje atributa
 • Analiza korisne vrijednosti
 • Analiza vrijednosti rangiranjem

Praktična vježba: Analiza primjera i zaključni komentar

 
Tonći Jelić
 

mr. sc. Tonći Jelić, svoju je karijeru započeo u procesnoj, a nastavio u financijskoj industriji te industriji zaštite okoliša. Znanje je stjecao u međunarodnim osiguravateljima: u Generali  osiguranju, Osiguranju Zagreb/Basler osiguranju te Merkur osiguranju kao član Uprave, direktor raznih sektora i voditelj odjela uz članstvo u raznim stručnim odborima. Fokusi dosadašnjeg rada su ustrojavanje osiguravateljnih operativnih procesa uz uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja, implementacija potrebnih kontrola te strateško i operativno planiranje i izvješćivanje. U središtu poslovnog interesa je kontroling proizvoda - mjerenje procesa obrade poslovnih slučajeva te upravljanje projektima. Projektno iskustvo je vezano uz vođenje projekta osnivanja osiguravatelja, uvođenje novih proizvoda u portfelj kompanija te sudjelovanje u spajanju više poduzeća u jedno. Posljednji projekti su obuhvaćali reinženjering poslovnih operativnih procesa nakon spajanja više kompanija te reinženjering funkcionalnosti intraneta poduzeća temeljenog na Sharepoint platformi.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije