Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 08.06.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 05.06.2020.
 

Mjera 6.2 Programa ruralnog razvoja, namijenjena je za sufinanciranje prvog pokretanja nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.
Korisnici mjere su:

 • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,
 • Fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu, a koje potpadaju pod sektore: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.
Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku.

Osim navedene mjere, u planu je i mjera 6.4. razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima koja obuhvaća sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, sektor turizma u ruralnom području, sektor tradicijskih i umjetničkih obrta te će se i navedena mjera pojasniti na radionici.


Opis i ciljevi:

Trening je organiziran kao interaktivna radionica u okviru koje će svaki polaznik moći procijeniti svoju ideju kao potencijalni prijavitelj na natječaj za navedenu mjeru ruralnog razvoja. Kroz interakciju s polaznicima, diskusije i simulacije slučaja iz prakse polaznici će usvojiti konkretne alate i znanja koja je moguće primijeniti odmah nakon završetka radionice.
Cilj radionice je kroz konkretne vježbe i simulacije steći osnovna znanja potrebna za samostalnu izradu poslovnog plana za konkretnu mjeru, podnošenje prijave i kasnije podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava te u konačnici znanja i kompetencije za dogovor s mogućim vanjskim pružateljima usluga izrade istog.


Kome je namijenjena:
Poduzetnicima, OPG-ovima, Poljoprivrednim gospodarstvima, svim potencijalnim prijaviteljima na natječaj i zainteresiranim sudionicima koji žele saznati metode i načine prijave na natječaj mjere ruralnog razvoja, procjeniti vlastite mogućnosti i potencijale i unaprijediti razumijevanje poticajnih mjera i bespovratnih sredstava za ruralni razvoj.

Sadržaj i raspored radionice:


08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Preduvjeti prijave na natječaj

 • O mjeri ruralnog razvoja
 • Upis u evidenciju korisnika potpora
 • Prihvatljivost korisnika

Praktična vježba: Procjena prihvatljivosti pojedinog korisnika na poticajnu mjeru

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Dokumentacijska podloga za prijavu

 • Obavezna dokumentacija za prijavu
 • Priprema dokumentacije
 • Provjera dokumentacije

Praktična vježba: Primjeri dokumentacije za prijavu i njena prihvatljivost

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Prihvatljivost projekta

 • Metodologija izrade poslovnog plana
 • Pojašnjenje metodologije
 • Predložak poslovnog plana i elementi

Praktična vježba: Vježba izrade konkretnog poslovnog plana

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Prijava projekta

 • Agronet aplikacija – unos prijave u sustav
 • Kretanje kroz aplikaciju
 • Zahtjev za isplatu sredstava

Praktična vježba: Konketan slučaj kroz Agronet aplikaciju

 
Marin Kukoč
 

Marin Kukoč, diplomirao je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. godine je zaposlen u Ministarstvu poljoprivrede, u Upravljačkom tijelu pretpristupnih programa SAPARD i IPARD i Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., na poslovima vezanim uz Programiranje, Praćenje i vrednovanje i Promidžbu EU programa ruralnog razvoja. Od listopada 2018. vlasnik je obrta specijaliziranog za savjetodavne usluge iz područja ruralnog razvoja. Student je na poslijediplomskom doktorskom studiju „Ekonomika poljoprivrede“ na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Željka Šeler
 

Željka Šeler, dipl. oec. dvadesetogodišnje poslovno iskustvo u financijskom sektoru stjecala je kao stručni suradnik na projektima IBRD (Svjetske banke za obnovu i razvoj) i EBRD (Europske banke za obnovu i razvoj), stručni suradnik za kreditiranje i kao financijski analitičar u banci. Raspolaže bogatim znanjima iz područja računovodstva, procjene boniteta i kreditne sposobnosti poduzeća, planiranja, izrade i ocjene investicijskih projekata te razvoja projekata. Uz profesionalni rad u financijskom sektoru posjeduje i desetogodišnje iskustvo održavanja treninga i edukacija. Diplomirala je 1998. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ovlašteni je samostalni voditelj knjigovodstva, računovodstva i financija i ovlašteni je voditelj projekata. Pohađala je FOIP studij, gdje je stekla certifikat za izradu i ocjenu investicijskih projekata, kao i certifikat za ocjenu boniteta poduzeća. Uspješno je završila program NLP manager&business coach odobren od International network of Humanistic Neurolinguistic Psychology i sva naučena znanja implementira u treninzima i radionicama.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije