Datum i mjesto održavanja:
Petak, 07.05.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 05.05.2021.
 
Procjena vrijednosti poduzeća

OPIS:
Ekonomska praksa iznjedrila je više različitih pristupa mjerenju vrijednosti poduzeća, ali pristup vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima najčvršću teoretsku podlogu. Zbog toga se ovim pristupom najbolje može procijeniti utjecaj određenih poslovnih odluka na ukupnu vrijednost poduzeća. Metoda vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima nekoliko pa je neophodno razlučiti u kojim se situacijama koriste različite metode i na koji se način čitav postupak vrednovanja provodi. Tijekom postupka, novčani se tokovi mogu raščlaniti na niz komponenti, a sam model može biti više ili manje složen. Budući da se uvijek diskontiraju procijenjeni budući novčani tokovi jasno je da postoji određeni stupanj rizika hoće li se projekcije i ostvariti. Zbog toga se konačna vrijednost koju dobijemo modeliranjem često dopunjava s prikazivanjem utjecaja promjena ključnih komponenti na dobivene rezultate. Raspon kretanja vrijednosti može biti znatan čemu smo nedavno i u praksi mogli svjedočiti gledajući kretanja cijena dionica na tržištima kapitala. 


CILJEVI:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s modelima i tehnikama procjene vrijednosti poduzeća, osnovnim čimbenicima koji na tu vrijednost utječu te kako se donošenjem odgovarajućih poslovnih odluka istom može upravljati. Modeliranje i praktični primjeri izvode se u Excel®-u na podacima tvrtki čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.


KOME JE NAMIJENJENA:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama, specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE:

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 09:30 Uvod u vrednovanje, rizik, prinos i trošak kapitala

 • Zablude o vrednovanju
 • Pristupi vrednovanju


09:30 - 10:30 Rizik, prinos i trošak kapitala

 • Odnos rizika i očekivanog prinosa
 • Izračun troška glavnice
 • Izračun troška duga
 • Prosječni ponderirani trošak kapitala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun prosječnog ponderiranog troška kapitala

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Vrednovanje putem diskontiranih novčanih tokova

 • Korištenje multiplikatora u vrednovanju
 • Pregled različitih multiplikatora i njihovo definiranje
 • Povezivanje multiplikatora s vrednovanjem diskontiranih novčanih tokova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun vrijednosti putem multiplikatora

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Izrada modela za vrednovanje poduzeća

 • Analiza povijesnih podataka
 • Predviđanje budućeg poslovanja


14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Procjena trajne vrijednosti

 • Procjena trajne vrijednosti
 • Interpretiranje rezultata i analiza scenarija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada modela vrednovanja i primjeri iz prakse

 
Elvis Knežević
 

Elvis Knežević diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je većinu svog poslovnog iskustva stekao u Zagrebačkoj banci i Hrvatskom Telekomu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo u širokom spektru financijskih područja: Investicijsko bankarstvo, Poslovne financije, Spajanja i preuzimanja (M&A), IPO (Inicijalna javna ponuda dionica) na Londonskoj i Zagrebačkoj burzi, Kontroling poslovanja, Restrukturiranje kompanija, Odnosi sa investitorima te Financijski  PR. Položio je prvi stupanj CFA programa, ima brokersku  licencu te je završio Mini MBA PWC. Bio je član Nadzornog odbora Croatia Records d.d.

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije