Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 15.12.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 11.12.2020.
 

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Ekonomska praksa iznjedrila je više različitih pristupa mjerenju vrijednosti poduzeća, ali pristup vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima najčvršću teoretsku podlogu. Zbog toga se ovim pristupom najbolje može procijeniti utjecaj određenih poslovnih odluka na ukupnu vrijednost poduzeća. Metoda vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima nekoliko pa je neophodno razlučiti u kojim se situacijama koriste različite metode i na koji se način čitav postupak vrednovanja provodi. Tijekom postupka, novčani se tokovi mogu raščlaniti na niz komponenti, a sam model može biti više ili manje složen. Budući da se uvijek diskontiraju procijenjeni budući novčani tokovi jasno je da postoji određeni stupanj rizika hoće li se projekcije i ostvariti. Zbog toga se konačna vrijednost koju dobijemo modeliranjem često dopunjava s prikazivanjem utjecaja promjena ključnih komponenti na dobivene rezultate. Raspon kretanja vrijednosti može biti znatan čemu smo nedavno i u praksi mogli svjedočiti gledajući kretanja cijena dionica na tržištima kapitala.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s modelima i tehnikama procjene vrijednosti poduzeća, osnovnim čimbenicima koji na tu vrijednost utječu te kako se donošenjem odgovarajućih poslovnih odluka istom može upravljati. Modeliranje i praktični primjeri izvode se u Excel®-u na podacima tvrtki čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama, specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 09:30  Uvod u vrednovanje, rizik, prinos i trošak kapitala

 • Zablude o vrednovanju
 • Pristupi vrednovanju

09:30 - 10:30 Rizik, prinos i trošak kapitala

 • Odnos rizika i očekivanog prinosa
 • Izračun troška glavnice
 • Izračun troška duga
 • Prosječni ponderirani trošak kapitala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun prosječnog ponderiranog troška kapitala

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Vrednovanje putem diskontiranih novčanih tokova

 • Korištenje multiplikatora u vrednovanju
 • Pregled različitih multiplikatora i njihovo definiranje
 • Povezivanje multiplikatora s vrednovanjem diskontiranih novčanih tokova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun vrijednosti putem multiplikatora

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Izrada modela za vrednovanje poduzeća

 • Analiza povijesnih podataka
 • Predviđanje budućeg poslovanja

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Procjena trajne vrijednosti

 • Procjena trajne vrijednosti
 • Interpretiranje rezultata i analiza scenarija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada modela vrednovanja i primjeri iz prakse

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije