Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 22.09.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 18.09.2020.
 

Opis:
Ekonomska praksa iznjedrila je više različitih pristupa mjerenju vrijednosti poduzeća, ali pristup vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima najčvršću teoretsku podlogu. Zbog toga se ovim pristupom najbolje može procijeniti utjecaj određenih poslovnih odluka na ukupnu vrijednost poduzeća. No, procjena vrijednosti poduzeća  je puno više od same projekcije budućih novčanih tokova. Neki kažu da je to umjetnost isto koliko i znanost. 

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s modelima i tehnikama procjene vrijednosti poduzeća, osnovnim čimbenicima koji na tu vrijednost utječu te kako se donošenjem odgovarajućih poslovnih odluka istom može upravljati.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama, specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u metode procjene vrijednosti

Procjena vrijednosti poduzeća ima više namjena

Osnovni financijski koncepti 

 • Neto sadašnja vrijednost
 • Rizik i povrat (CAPM)
 • Prosječni ponderirani trošak kapitala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun prosječnog ponderiranog troška kapitala
 

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Metode procjene vrijednosti poduzeća

 •  Tržišna vrijednost neto imovine
 •  Diskontirani slobodni novčani tok

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada modela Diskontiranog slobodnog novčanog toka
 

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Metode procjene vrijednosti poduzeća

 •  Tržišni multiplikatori
 •  Diskontirane dividende

Općenito

Politike investiranja, financiranja i distribucije dividendi kroz različite faze rasta poduzeća
Procjena vrijednosti = priča + brojke

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun vrijednosti putem tržišnih multiplikatora i diskontiranih dividendi
 

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Drugi aspekti vrijednosti poduzeća

 • Izlazak poduzeća na burzu – tržišna potvrda njene vrijednosti
 • Investicijska priča i odnosi s investitorima
 • Ostali čimbenici koji utječu na cijenu dionice / poduzeća
 • Primjeri kada poduzeće zavređuje diskont/premiju
 • Zaključna riječ: vrijednost poduzeća nije fiksna kategorija, a procjena vrijednosti je puno više od puke projekcije brojki i izrade modela

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje diskonata i premija u odnosu na usporediva poduzeća

 
Nikola Cvjetković
 

mr. sc. Nikola Cvjetković posjeduje višegodišnje radno iskustvo u području financija i kontrolinga. Zadnje četiri godine obnaša funkciju Direktora financija i kontrolinga u poduzeću AWT International d.o.o., gdje je proveo svoj cijeli radni vijek. Tijekom svoje karijere vodio je brojne projekte, a među značajnijim projektima su: projekt uvođenje kontrolinga u poduzeće, projekt implementacije Business Intelligence sustava te projekt nadogradnje ERP sustava. Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije poduzeća. Kao gost predavač drži predavanja na raznim fakultetima, poslovnim školama i konferencijama.

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije