Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 22.09.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 18.09.2020.
 

Opis:
Ekonomska praksa iznjedrila je više različitih pristupa mjerenju vrijednosti poduzeća, ali pristup vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima najčvršću teoretsku podlogu. Zbog toga se ovim pristupom najbolje može procijeniti utjecaj određenih poslovnih odluka na ukupnu vrijednost poduzeća. No, procjena vrijednosti poduzeća  je puno više od same projekcije budućih novčanih tokova. Neki kažu da je to umjetnost isto koliko i znanost. 

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s modelima i tehnikama procjene vrijednosti poduzeća, osnovnim čimbenicima koji na tu vrijednost utječu te kako se donošenjem odgovarajućih poslovnih odluka istom može upravljati.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama, specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u metode procjene vrijednosti

Procjena vrijednosti poduzeća ima više namjena

Osnovni financijski koncepti 

 • Neto sadašnja vrijednost
 • Rizik i povrat (CAPM)
 • Prosječni ponderirani trošak kapitala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun prosječnog ponderiranog troška kapitala
 

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Metode procjene vrijednosti poduzeća

 •  Tržišna vrijednost neto imovine
 •  Diskontirani slobodni novčani tok

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada modela Diskontiranog slobodnog novčanog toka
 

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Metode procjene vrijednosti poduzeća

 •  Tržišni multiplikatori
 •  Diskontirane dividende

Općenito

Politike investiranja, financiranja i distribucije dividendi kroz različite faze rasta poduzeća
Procjena vrijednosti = priča + brojke

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun vrijednosti putem tržišnih multiplikatora i diskontiranih dividendi
 

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Drugi aspekti vrijednosti poduzeća

 • Izlazak poduzeća na burzu – tržišna potvrda njene vrijednosti
 • Investicijska priča i odnosi s investitorima
 • Ostali čimbenici koji utječu na cijenu dionice / poduzeća
 • Primjeri kada poduzeće zavređuje diskont/premiju
 • Zaključna riječ: vrijednost poduzeća nije fiksna kategorija, a procjena vrijednosti je puno više od puke projekcije brojki i izrade modela

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje diskonata i premija u odnosu na usporediva poduzeća

 
Elvis Knežević
 

Elvis Knežević diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je većinu svog poslovnog iskustva stekao u Zagrebačkoj banci i Hrvatskom Telekomu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo u širokom spektru financijskih područja: Investicijsko bankarstvo, Poslovne financije, Spajanja i preuzimanja (M&A), IPO (Inicijalna javna ponuda dionica) na Londonskoj i Zagrebačkoj burzi, Kontroling poslovanja, Restrukturiranje kompanija, Odnosi sa investitorima te Financijski  PR. Položio je prvi stupanj CFA programa, ima brokersku  licencu te je završio Mini MBA PWC. Bio je član Nadzornog odbora Croatia Records d.d.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije