Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 21.05.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 19.05.2020.
 
Primjena statistike u kontrolingu

► Opis:
Statistika se kao znanstvena disciplina bavi organiziranim prikupljanjem, odabirom, grupiranjem, prezentiranjem te analiziranjem i interpretiranjem rezultata provedene analize. Kako bi statistika ispunila postavljene ciljeve, koriste se posebne metode i tehnike.

► Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz primjere i rad na praktičnim vježbama sa statističkim obilježjima i njihovom organizacijom, mjerama centralne tendencije, mjerama disperzije, izradom regresijskog modela u Excel®-u i analizom trenda. Nakon završene edukacije polaznici će znati primijeniti i izračunati mjere centralne tendencije (aritmetička, harmonijska i geometrijska sredina, mod i medijan, kvantili), mjere disperzije (raspon varijacije, interkvartil i koeficijent kvartilne devijacije, srednje apsolutno odstupanje, varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije, standardizirana varijabla). Polaznici će kroz praktičnu vježbu naučiti izraditi regresijski model u Excel®-u i analizirati linearni trend te ocijeniti reprezentativnost trenda. Na temelju dobivenih rezultata bit će u stanju donijeti poslovne odluke korisne za njihovo poslovanje.

► Kome je namijenjena:
Specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji te menadžerima svih razina upravljanja i svih veličina organizacija.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Statistička obilježja i njihova organizacija

 • Statistička obilježja
 • Organizacija statističkih obilježja
 • Formiranje numeričkih nizova

Praktična vježba: Statistička obilježja i njihova organizacija

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Mjere centralne tendencije

 • Aritmetička sredina
 • Harmonijska sredina
 • Geometrijska sredina
 • Mod i medijan
 • Kvantili

Praktična vježba: Mjere centralne tendencije

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Mjere disperzije

 • Raspon varijacije
 • Interkvartil i koeficijent kvartilne devijacije
 • Srednje apsolutno odstupanje
 • Varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije
 • Standardizirana varijabla

Praktična vježba: Mjere disperzije

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Izrada regresijskog modela u Excel®-u i analiza trenda

 • Jednostavna linearna regresija
 • Ocjena reprezentativnosti regresije
 • Koeficijent linearne korelacije
 • Korelacija ranga
 • Linearni trend
 • Ocjena reprezentativnosti trenda

Praktična vježba: Izrada regresijskog modela u Excel®-u i analiza trenda

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

International Group of Controlling
 

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije